Ökade norska statliga garantier till varvsektorn

Regeringen lovar banker som lånar ut pengar för att finansiera byggen vid norska varv, att dubbla de statliga garantierna till NOK 5 miljarder. Garantierna organiseras genom GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt) och tar upp till 50 procent av risken vid nybyggen och konverteringar av fartyg. Utan statliga garantier i ryggen kan inte många lokala och regionala banker erbjuda finansiering på grund av riskutsättningen för varven. Fack och anställda på varven har ställt krav på högre garantier från staten. Den norske ministern som är ansvarig för industrifrågor, Dag Terje Andersen, säger att garantierna möjliggör för norska varv att konkurrera internationellt.