Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik

Ökade fraktvolymer för Trelleborgs hamn

Trelleborgs Hamn AB levererar ett resultat på 50,1 miljoner kronor efter finansiella poster för 2020. Det skriver hamnen i ett pressmeddelande. 

När Trelleborgs Hamn summerar 2020 så landar resultatet på 50,1 miljoner kronor. Hamnen tappade 17 procent av volymen i april 2020 på grund av coronasituationen och vidtog åtgärder på kostnadssidan som man sedan enligt hamnen lyckades hålla året ut. Samtidigt kom volymerna tillbaka efter midsommar. Det uppger hamnen i ett pressmeddelande.

”Nya rekordnivåer”

Från vecka 26 till vecka 53 så var fraktvolymen 11,1 procent högre än 2019, och för hela 2020 så var hamnens tillväxt på fraktsidan 1,7 procent mer volym gentemot 2019, vilket betyder att Trelleborgs Hamn nådde nya rekordnivåer under 2020, skriver hamnen. 773.000 lastbilar och trailers passerade hamnen.

– Förklaringen till våra ökade fraktvolymer är främst det ökade behovet av snabba transporter, mycket tack vare den kraftiga uppgången av e-handel. Samtidigt byggs det väldigt mycket i spåren av pandemin och en stor del av materialet kommer från kontinenten och fraktas därifrån via Trelleborg. När en stor del av Europa stängde ner gränsövergångar på land kunde vår import och export av varor som går sjövägen fortsätta att fungera, säger Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs Hamn AB, i pressmeddelandet.

Antalet passagerare minskade

Antalet passagerare och personbilar minskade under 2020 med 31,6 procent respektive 42,2 procent. Men under senare delen av 2020 var utvecklingen enligt hamnen i paritet med 2019 års siffror.

– Vårt resultat för 2020 är av historisk storlek och att kunna uppnå det är en bedrift och en effekt av det gemensamma arbete som vi har gjort. Hamnens medarbetare, tillsammans med våra rederikunder, har visat på en fantastisk stolthet och vilja att hålla igång hamnen och Sverige under pågående coronapandemi, säger Jörgen Nilsson.