Fotograf: IMO

Kategori: Container | Tank | Torrlast

Allt fler piratdåd utanför Västafrika

Samtidigt som piratverksamheten utanför Somalia minskar så ökar den på Afrikas västkust, främst i Guineabukten. Det visar en ny rapport som varnar för att detta kan få allvarliga konsekvenser. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]lvarliga konsekvenser. 

Rapporten, med titeln ”The Human Cost of Maritime Piracy 2012”, har tagits fram av organisationen Oceans Beyond Piracy (OBP) i samarbete med International Maritime Bureau (IMB) och Maritime Piracy Humanitarian Response Programme (MPHRP). 

Fler attackerades utanför Västafrika

Av rapporten framkommer att det var fler besättningsmedlemmar och sjöbefäl som förra året utsattes för pirater utanför Västafrika än utanför Somalia. Attackerna utanför Västafrika drabbade 966 sjömän, medan 851 sjömän attackerades utanför Somalia. 

Enligt rapporten har det på de senaste åren skett en dramatisk minskning av piratverksamheten utanför Somalia, något man ger flera exempel på. Bland annat minskade antalet sjömän som attackerades av somaliska beväpnade pirater med 78 procent mellan 2011 och 2012, och när det gäller antalet sjömän som togs som gisslan utanför Somalia så gick detta ned med 37 procent mellan 2011 och 2012. 

Anledningen till minskningen av den somaliska piratverksamheten uppges vara att allt fler beväpnade vakter, kustbevakningspatruller och internationella krigsfartyg har satts in mot piraterna. 

Färre tas som gisslan 

När det gäller Västafrika och Guineabukten finns det ingen statistik för 2011 att jämföra 2012 års siffror med, däremot så drar man i rapporten en del intressanta slutsatser vid jämförelsen mellan Västafrika och Somalia. 

De västafrikanska piraterna är mer inriktade på att stjäla fartygslaster, bränsle och värdesaker från sjömännen i snabba, effektiva och våldsamma operationer. De somaliska piraterna är å sin sida mer inriktade på att kapa fartygen och hålla dess besättning som gisslan tills man fått de pengar man vill ha, något som ofta kan ta flera månader, ibland år. 

Denna skillnad i piraternas tillvägagångssätt bekräftas av statistiken för 2012, som berättar att genomsnittstiden för hur länge sjömän hölls som gisslan i området kring Somalia var elva månader, medan den bara var fyra dagar när det gäller vattnen utanför Västafrika. Totalt togs förra året 206 sjömän som gisslan utanför Västafrika, medan motsvarande siffra för vattnen utanför Somalia var 349.   

Ökad samverkan krävs

I rapporten varnar man för att inte ta itu med piratproblemen utanför Västafrika i tid. Samtidigt som det finns en stor koncentration av krigsfartyg utanför Somalia och ett flertal samverkande internationella insatser har satts in i denna region finns det inte samma samverkande insatser utanför Västafrika. 

Detta anses bland annat bero på att piratverksamheten utanför Västafrika inte har fått så stor uppmärksamhet hittills och att det där inte finns en enstaka, utan flera nationers kustlinjer att bevaka. Dessutom har de internationella insatser som gjorts utanför Västafrika och i Guineabukten inte haft den effekt man hoppats på. 

Nigeria värst drabbat

Störst risk att drabbas av pirater utanför Västafrika löper man längs med Nigerias kustlinje. Nigeria är det största landet i området, och är också den största oljeproducenten i regionen. Eftersom man inte har någon kapacitet att själva raffinera sin olja måste man dels exportera all råolja, dels importera raffinerade oljeprodukter – något som gör att vattnen utanför Nigeria är fulla av oljetankers som är sårbara för attacker från välorganiserade pirater. 

I rapporten uppmanar man nu berörda myndigheter att snarast samordna sina insatser i Västafrika både till sjöss och till lands för att dels öka den maritima säkerheten, dels erbjuda potentiella pirater lagliga alternativ, det vill säga arbetstillfällen, till den kriminella verksamheten.   

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]