Fotograf: Norges Rederiforbund

Kategori: Container | Ekonomi | Offshore

Ökad pessimism hos norska redare

Norska redare är betydligt mer pessimistiska i år än förra året. Det visar en färsk rapport från Norges Rederiforbund.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rsk rapport från Norges Rederiforbund.

Av konjunkturrapporten – där 101 norska medlemsrederier svarade på frågor om den egna ekonomin och den generella marknadsutvecklingen – framgår att rederierna överlag tror på en minskad tillväxt under 2015. Sjunkande oljepriser, en ökad geopolitisk spänning, globala klimatförändringar samt en låg eller osäker tillväxt i världsekonomin är några faktorer som förväntas påverka den norska maritima näringen negativt.

”Vanskligt år”

– Man ser nu en tydligt negativ förändring på kort tid. 2015 kommer att bli ett vanskligt år för norska maritima verksamheter, men vi måste vara förberedda på att 2016 kan bli ännu mer krävande, säger Sturla Henriksen, vd för Norges Rederiforbund, i ett uttalande.

Offshorerederier minst optimistiska

När det gäller omsättningen tror rederierna att denna i år ska öka med 2,3 procent till 268 miljarder norska kronor, vilket ska jämföras med att man förra året förväntade sig en tillväxt på 6 procent.

Lägst förväntningar tycks rederier inom sektorn för offshorefartyg ha – där tros inte på någon ökning alls, utan att omsättningen istället ska minska med 4,2 procent under 2015.

– Det skulle isåfall vara första gången sedan 2002 som omsättningen inom denna sektor minskar. Tillväxten i omsättning för offshore-rederierna var 2014 på 9,9 procent, så den negativa vändningen i näringen är tydlig, kommenterar Sturla Henriksen.

Något ljusare 

Inom den transoceana sjöfarten ser bilden något ljusare ut: där tror de tillfrågade rederierna att omsättningen under 2015 kommer att öka med 5,1 procent, vilket ska jämföras med att tillväxten förra året uppgick till 3,2 procent.

För närsjöfarten förväntas omsättningen öka med 2,5 procent under 2015, där den under 2014 ökade med 5,5 procent.

Sämre lönsamhet

Även när det gäller lönsamheten är man i år mer pessismistisk än förra året. 2014 trodde man att rörelseresultatet skulle öka med 72 procent, medan man för 2015 förväntar sig en ökning med 35 procent. Sammanlagt förväntar sig 42 procent av rederierna ett svagare rörelseresultat under 2015, medan bara 8 procent trodde detsamma 2014.

Olika förväntningar

Tittar man på de olika sektorerna förväntar sig 42 procent av rederierna inom närsjöfarten att rörelseresultatet ökar under 2015, medan hela 80 procent av dessa rederier trodde detsamma förra året.

Mest optimistiska gällande lönsamheten är man inom den transoceana sjöfarten, där 60 procent av rederierna tror på ett ökat rörelseresultat i år. Minst optimistiska är man återigen inom sektorn för offshorefartyg, där mer än tre av fyra tillfrågade rederier förväntar sig ett svagare rörelseresultat under 2015. Förra året trodde 83 procent av dessa rederier på ett ökat rörelseresultat, medan endast 13 procent tror på detsamma i år.

Behåller sin position

Till sist ska nämnas att man i rapporten framhåller att Norge fortsätter att upprätthålla sin position som ett av världens största shippingländer, och att Norge är det ”mest avancerade, diversifierade och specialiserade bland världens största shippingländer”.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]