Fotograf: Rederiaktiebolaget Eckerö

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Eckerö ökar omsättning och vinst

Både omsättning och volymer har ökat, rapporterar Rederiaktiebolaget Eckerö i sin bokslutskommuniké.

Under 2018 omsatte Rederiaktiebolaget Eckerö 233,8 miljoner euro (225,9 miljoner euro året innan). Ökningen har i huvudsak genererats av trafiken mellan Helsingfors och Tallinn. Koncernens rörelseresultat uppgick till 16,3 miljoner euro (15,6 miljoner) vilket rensat från försäljningsvinster är 15,6 miljoner euro. Koncernen redovisar en resultatförbättring med ett resultat före skatt på 13,2 miljoner euro (12,2 miljoner) och en vinst på 10,2 miljoner euro (9,8 miljoner). 

Koncernen uppger att en försvagning av svenska kronans värde jämfört med föregående år har haft en negativ nettoeffekt på resultatutvecklingen och motsvarande gäller för bunkerpriset som varit högre 2018 än året innan.

Passagerare och frakt ökar

Inom koncernens tre passagerarverksamheter – färjelinjerna Eckerö Linjen och Eckerö Line samt kryssningsverksamheten Birka Cruises – reste 3,4 miljoner passagerare under 2018 (3,1 miljoner 2017). Antalet transporterade fraktenheter på de två egna färjelinjerna uppgick till 91.000, vilket var en ökning med 14 procent jämfört med 2017.

Koncernens ro-ro-fartyg Shipper och Exporter inom dotterbolaget Eckerö Shipping har varit utchartrade för trafik mellan Sverige och England och kontinenten. 

God finansiell ställning

Styrelsen skriver i sin bokslutskommuniké att koncernens olika affärsområden verkar i ett konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer, men räknar med stabila passagerarvolymer. Bunkerpriset och valutakurserna uppges ha stor betydelse för resultatet. Samtliga tre passagerarfartyg dockades samtidigt under år 2019 vilket belastar resultatet. Koncernens finansiella ställning är mycket god, meddelar styrelsen.