Ökad konkurrens problem för Fjord Line

Fjord Line i Bergen redovisar en förlust på NOK 27,7 miljoner för 2004 i en tuff marknad. Extraordinära kostnader för driftsproblem, försäljning av ”Bergen” och re-finansiering bokfördes under året. Tack vare försäljningen av färjan har bolagets skulder minskat från NOK 127 miljoner 2003 till NOK 94 miljoner 2004. Fjord Line har drabbats hårt av konkurrensen från lågprisflyg, som opererar från Bergen, och från en generell nedgång i resandet. Den 27 april ökar konkurrensen ytterligare när Color Line sätter in ”Prinsesse Ragnhild” i trafik mellan Bergen och Danmark. Fjord Line har dock ett bättre förbokningsläge nu på alla linjer än vid motsvarande tid förra året.