Ökad konkurrens i snabbfärjetrafiken Tallinn–Helsingfors

Silja Line har satt in en tredje snabbfärja, ”SuperSeacat One” (byggd 1997) på linjen Tallinn–Helsingfors och har nu åtta dagliga avgångar i vardera riktningen. Tallink har med fyra snabbfärjor elva avgångar från respektive hamn. Nordic Jetline fortsätter med två snabbfärjor, vilka har sju avgångar om dagen. Lika många avgångar har Linda Line med sina två bärplansbåtar. Passagerarna har möjlighet att välja mellan fyra snabbfärjerederier, vilka har totalt 33 avgångar om dagen från respektive hamn, och mellan totalt sex passagerarrederier och 39 färjeavgångar om dagen.