Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Container | Ekonomi | Folk/företag

Ökad efterfrågan på olja

Oljan fortsätter att driva världsekonomin och Seca-införandet har hittills inte haft någon större effekt. Det är några av slutsatserna från årets Executive Meeting.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]�rets Executive Meeting.

– Glöm peak oil, det gäller inte längre. Experter och andra har förutspått slutet på oljeproduktionen massor med gånger, men det stämmer inte.

Det säger Øystein Noreng, professor och ägare av Norengconsult, som var en av talarna på torsdagens Executive Meeting i Göteborg, där han gav en analys över den globala tillgången och efterfrågan på oljan. Bland annat förklarade Øystein Noreng att efterfrågan på oljan ökade med 1,3 procent under förra året.

– Samtidigt som världstillväxten ökade så utgjorde faktiskt tillväxttakten för oljeefterfrågan halva världens ekonomiska tillväxt. Samtidigt blir den förnyelsebara energin mindre konkurrenskraftig, eftersom det många gånger är för dyrt att framställa ur ett koldioxidperspektiv.

Tvingas rationalisera

De låga oljepriserna har som bekant haft stor negativ inverkan på offshoremarknaden, något som Øystein Noreng också gav en analys över.

– Just nu är det väldigt dålig business. Prospects blir fördröjda, men samtidigt finns det en stor potential för aktörerna i att minska sina kostnader. Offshore-industrin tvingas att nu rationalisera men jag är övertygad om att de har stora möjligheter att hitta nya lösningar och effektiviseringar och på så sätt överleva.     

Øystein Noreng fick också frågan om vad klimatmötet i Paris och de koldioxidmål som sattes där kan tänkas få för betydelse för sjöfarten.

– Inte mycket. Läser man dokumenten i detalj ser man att det inte finns några mekanismer som kommer att tvinga regeringar att agera när det gäller koldioxidmålen, såvida det förstås inte skulle bli en koldioxidskatt.

Lika många fartyg   

Christopher Pålsson och Niklas Bengtsson från Maritime Insight – som arrangerar Executive Meeting – redogjorde bland mycket annat för Seca-införandets inverkan på fartygsrörelser. Enligt deras analyser rörde sig 12.530 fartyg i eca-området under 2015.

– Före Seca-införandet väntade vi oss alla stora förändringar, men så blev det inte. Under 2015 rörde sig nästan exakt samma antal fartyg i eca-området som tidigare år, vilket förstås bland annat beror på de låga oljepriserna, säger Christoper Pålsson och fortsätter:

– Skillnaden mot förr är att tankeroperatörerna nu har börjat tjäna pengar…

Håller med

Analysen från Maritime Insight om Seca-införandet och dess uteblivna följder backades upp av David Bromander, befraktningschef hos Sirius Chartering.

– Nej, när det gäller Seca har vi inte sett någon påverkan alls längre. När det infördes trodde vi att det skulle slå ut mindre aktörer på marknaden, och det hände ju också. Men annars har det inte haft någon effekt.

En utvecklingstrend på de marknader där Sirius Chartering är verksamt, det vill säga oljeproduktmarknaden och kemikaliemarknaden, är enligt David Bromander att det blivit allt mindre frakter som ska skeppas on time. En annan är att man idag skeppar ett mycket större antal olika raffineringsgrader av produkterna.

– Det innebär att det blir ett ökat antal tankrengöringar, vilket förstås tar tid och kostar pengar. Det innebär också att våra fartyg måste vara flexibla, och att vår totala flotta måste bestå av olika stora fartyg för att kunna frakta alla olika slags raffineringsgrader.

Cyklisk marknad

Carl-Johan Hagman, rederichef för Stena AB och vd för Stena Line, framhöll i sitt tal hur viktigt det är att som shippingföretag ha is i magen på instabila marknader – och att inte lägga alla ägg i en och samma korg.

– Man måste inse hur cyklisk och rörlig shippingbranschen är. Gör man inte det har man inte i branschen att göra. Nyckeln till Stenas framgång är dels att vi är familjeägda och till största delen icke börsnoterade, dels att vi varit ekonomiskt och intellektuellt starka för att stå emot dåliga tider, säger Carl-Johan Hagman och fortsätter:

– Under de senaste tio åren har vi till exempel byggt upp en stark färje- och roro-sektor och haft en stark utveckling när det gäller Stena Bulk och Concordia Maritime. Därför har vi en positiv utveckling trots den svaga offshore-utvecklingen.

Carl-Johan Hagman framhöll också hur viktigt det är att shippingbranschen själva arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor.

– Annars får vi tvingande lagstiftning, där skräckexemplet är Seca. Därför måste vi stötta IMO i deras arbete, så att vi inte får regionala regler, vilket bara får negativa följder.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]