Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Oförändrat Viking Line-resultat

Omsättningen minskade men resultatet var i stort sett oförändrat för Viking Line 2018, tack vare lägre rörelsekostnader.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ägre rörelsekostnader.

Viking Lines omsättning uppgick till 497,8 miljoner euro under 2018 (513,6 miljoner 2017). En orsak till den högre omsättningen under 2017 var den inchartrade högfartsfärjan Viking FSTR på linjen Helsingfors–Tallinn under perioden 10 april 2017 till 16 oktober 2017. Enligt Viking Line bidrog Viking FSTR inte väsentligt till det ackumulerade resultatet. Rörelseresultatet uppgick till 9,3 miljoner euro (10,0) och finansnettot till -2,8 miljoner euro (-3,4).

Trots en lägre omsättning redovisar Viking Line ett nästan oförändrat resultat jämfört med året innan tack vare minskade rörelsekostnader. Driftskostnaderna minskade med närmare 3 procent till 329,2 miljoner euro. Bunkerkostnaderna ökade emellertid med 8,6 procent till 50,8 miljoner euro. Även den svaga svenska kronan inverkar negativt på koncernens resultat. Viking Line redovisar ett resultat före skatter på 6,5 miljoner euro (6,6) och resultatet efter skatter på 5,5 miljoner euro (5,3).

Färre passagerare

De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 450,3 miljoner euro (467,5 miljoner) på grund av färre passagerare, vilket påverkas av att inget extra fartyg hyrdes in under 2018. Viking Lines totala antal passagerare uppgick under 2018 till 6.411.537 (6.881.149). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 32,4 procent (34,5).

Fraktintäkterna var 45,3 miljoner euro (43,8). Viking Lines fraktvolymer uppgick till 128.549 fraktenheter (127.668). Viking Lines fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 17,8 procent (18,7). Antalet transporterade personbilar uppgick till 704.799 (762.253).

Fastprisavtal

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde uppges innebära en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt.

Fluktuationerna i bunkerpriserna har en direkt inverkan på koncernens resultat. För att motverka risken för höjda bunkerpriser har koncernen ingått fastprisavtal avseende delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2017, 2018 och 2019.

Koncernen är även utsatt för olika finansiella risker, däribland varierande valutakurser. Intäkterna genereras i euro och i svenska kronor. Den större delen av det operativa inflödet av likvida medel utgörs av euro. Inköpspriset på försäljningsvaror och bunker påverkas av övriga valutor, företrädesvis den amerikanska dollarn. Koncernen strävar efter att upprätthålla en god likviditet för att ha beredskap att möta negativa förändringar i det operativa kassaflödet.

Som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än rörelseresultatet för 2018.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]