Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Regelverk | Specialfartyg

Offshore-svenskar i skattetvist

”Flera hundra” svenskar som arbetar på norska supplyfartyg har tilläggsbeskattats efter ny tolkning av det nordiska skatteavtalet. Ärendet har nått ända upp i Skatterättsnämnden.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] nått ända upp i Skatterättsnämnden.

Ärendet gäller hur det nordiska skatteavtalet ska tolkas, där Skatteverket sedan några år tillbaka gjort en ny tolkning om hur personer från ett nordiskt land som arbetar ombord på supplyfartyg i ett annat nordiskt land ska beskattas.

I korthet handlar det aktuella fallet om att svenskar som arbetat på supplyfartyg på norsk sockel tidigare endast betalat skatt i Norge, men att de numera dels ska betala full skatt i Norge, dels också ska skatta i Sverige – men då efter att den norska skatten räknats av.

Inga småsummor

– Jag började arbeta på en supplybåt i februari 2012 och tog reda på vad som gällde innan jag började. Jag pratade med handläggare på Skatteverket som sa att ”så länge det är norsk båt så betalar du bara norsk skatt i Norge”. Men i slutet av 2013 fick jag frågor om var jag jobbat, på vilken båt och så vidare, och så skulle jag helt plötsligt också tilläggsbeskattas i Sverige, säger en ombordanställd till Sjöfartstidningen, som vill vara anonym men som här kallas för ”Peter”. 

Enligt ”Peter” är det inga småsummor det handlar om. För inkomståret 2012 – då han alltså inte arbetade hela året i Norge – uppgick den svenska tilläggsbeskattningen till cirka 30.000 kronor, och för inkomståren därefter har han betalat cirka 85.000 per år i tilläggsskatt.

Har överklagat

– Det är klart att det här innebär att det inte är lika attraktivt att jobba i Norge längre. I princip skulle jag tjäna mer på att strunta att jobba i Norge, säger ”Peter”, som är en av de svenska ombordanställda som har överklagat sin tilläggsbeskattning till Förvaltningsrätten, som dock ännu inte har har kommit med sin dom.

– Det är flera hundra som har drabbats av det här. Ingen hade hört att det skulle bli en sådan här tolkning, alla är helt förundrade. Och det är svårt för den enskilde att vinna mot Skatteverkets jurister, de tolkar lagen till sin fördel, säger ”Peter”.

Samlat grepp

Enligt Christine Palm, handläggare på Sjögruppen på Skatteverket, som handlägger skattefrågor som rör sjöfart, var det framförallt från och med inkomståret 2014 som de berörda offshore-svenskarna började beskattas även i Sverige.

– Ja, det var när vi på Sjögruppen tog över allt ansvar för de här frågorna 2015 och alla ombordanställda koncentrerades hit till Göteborg som vi tog ett samlat grepp kring den här frågan. Men även innan dess har det förmodligen varit en del sådana här ärenden ute på de olika skattekontoren i landet, säger Christine Palm till Sjöfartstidningen, som betonar att ärendet inte handlar om dubbelbeskattning eftersom det nordiska skatteavtalet är till för att förhindra just dubbelbeskattning, det vill säga att anställda ska behöva betala full skatt på samma lön från två länder.

– Men i det här fallet får de anställda betala skatt även i Sverige eftersom Sverige generellt har en högre skattenivå än Norge. Sedan beror det förstås även på hur stora avdrag man kan göra från bruttolönen i Norge. Om det är så att den norska skatten inte räcker till den svenska slutliga skatten så blir det ytterligare skatt att betala i Sverige.

Tvetydiga formuleringar

Själva tvistefrågan, det vill säga vilka formuleringar i det nordiska skatteavtalet som Skatteverket numera baserar sina tilläggsbeskattningar på, är inte helt lätt att sätta sig in i. Klart är att ärendet rör artikel 21 i avtalet, och hur vissa punkter i denna artikel ska tolkas. I korthet handlar det om tvetydiga formuleringar om huruvida exempelvis en svensk som arbetar som ombordanställd på ett norskt fartyg ska kunna beskattas även i Sverige endast i de fall där det norska fartyget bedriver sin verksamhet i en annan stat än Norge.

Dessa och andra tvetydiga formuleringar i skatteavtalet har alltså gett upphov till att ett stort antal svenskar som arbetar ombord på norska supplyfartyg – eller bogserbåtar, som också är en fartygstyp som berörs – under de senaste tre-fyra åren fått ett oväntat besked om tilläggsbeskattning i brevlådan. Exakt hur många det rör sig om är oklart, men enligt uppgifter till Sjöfartstidningen har en grupp bestående av ett hundratal anställda gått samman för att driva ärendet vidare.

Negativt förhandsbesked

Advokat Börje Leidhammar är ombud för ett tiotal av dessa ombordanställda, vilka har överklagat sina skattebesked till Förvaltningsrätten, som dock ännu inte har kommit med någon dom överhuvudtaget i ärendet.

Ett viktigt besked har dock kommit från den statliga myndigheten Skatterättsnämnden, dit det allmänna ombudet –  som är en särskild funktion inom Skatteverket – begärt prövning i frågan. I beskedet, som kom i förra veckan och kan bli prejudicerande om inte Högsta förvaltningsdomstolen tar upp ärendet och ändrar beslutet, går nämligen juristerna och experterna i Skatterättsnämnden på Skatteverkets linje och tolkar det nordiska skatteavtalet till Skatteverkets fördel.

Ska överklaga vidare

Börje Leidhammar vill av hänsyn till sina klienter inte kommentera den juridiska sakfrågan i detalj, men bekräftar för Sjöfartstidningen att kärnfrågan i ärendet gäller punkterna i skatteavtalet som handlar om huruvida arbetsgivaren bedriver sin verksamhet i någon annan stat än i hemviststaten.

– Ja, det är en mycket betydelsefull fråga: i vilken utsträckning bedriver arbetsgivaren verksamheten i en annan avtalsslutande stat än arbetsgivarens egen hemviststat? Det är den viktiga frågan som Högsta förvaltningsdomstolen har att ta ställning till om de nu anser att de ska ta upp frågan, säger Börje Leidhammar och syftar på det faktum att han i samråd med sina klienter har beslutat att överklaga förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Om Högsta förvaltningsdomstolen sedan beslutar att ta upp ärendet, vilket inte kräver något prövningstillstånd, tar själva prövningen sannolikt inte så lång tid. Förhoppningsvis kan vi då få ett besked under våren 2017.    

Facken medvetna

Exakt hur många av de berörda som är sjöbefäl respektive manskap är inte känt, men hos både Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfolk känner man till ärendet.

– Ja, vi är medvetna om situationen och sitter just nu med våra jurister och tittar på det hela för att se vad vi kan göra. Än så länge kan vi dock inte uttala oss något specifikt i ärendet, säger Mikael Huss, vd för Sjöbefälsföreningen.

Enligt Mikael Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk, känner man även där till ärendet.

– Vi vet dock inte exakt vilka som driver ärendet i Förvaltningsrätten, huruvida det är några av våra medlemmar. Mig veterligen har vi inte fått någon förfrågan från någon av våra medlemmar, och i princip skulle det i ett sådant här fall vara vår norska motsvarighet, det vill säga Norsk Sjømannsforbund, som skulle driva sådant ett sådant ärende, eftersom det är där manskapet har kollektivavtal.

Synpunkter på artikeln? Skriv gärna i kommentarsfältet och gör din röst hörd! Tänk dock på att vi läser igenom och granskar alla inlägg varför det kan ske en viss fördröjning från det att du kommenterar tills det att kommentaren publiceras. Tänk gärna också på att om du skriver en kommentar så accepterar du våra regler för kommentering.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Lars Berg

  Jag är inte förvånad att skatteverket hoppar på allt sjöfolk som de kan hitta. Tidigare var det många i NCL som fick påbackning på skatten och det var inga småsummor.
  Jag tycker att det är på tiden att alla som jobbar skattefritt i EU-parlamentet skall börja betala skatt som alla andra i Sverige, kan inte förstå varför dom skall vara skattebefriade ge mig en rimlig förklaring. Det är något som Skatteverket kan börja med.

 • olof Svensson

  Well förvåndad är jag inte, Blir nog snart skatt om man är sjöman och bor i Sverige, Svår för skatteverket att hålla reda på vad folk är och jobbar.

 • Måna Sahlin

  Det är häftigt att betala skatt,

 • Christer Jendrén

  Inte något att förvånasig över skatteverket tolkar alla regler till sin fördel och ger sig inte förrän dom har huggit in och tagit hela kakan, försök inte att jobba och tjäna pengar morötterna att ta i börjar att bli minimala.

 • Emil Hedenborg

  Det är fan helt otroligt, här är en grupp människor som är ute halva året och sliter ihop sura slantar, som de skattar för i Norge och i Sverige när de används, men girigbuken Sverige nöjer sig inte med det, mer skatt ska de ha in för att finansiera alla misslyckanden!

 • Sk(v)am på torra land

  Tycker inte skatteverket ska kunna gå tillbaka och straffbeskatta såhär som de gör. Får man besked att allt är ok av skatteverket ska man ju sedan inte få tillägg om skatteverket plötsligt ändrar åsikt. Vill man trimma in skatteregler så kan man ju göra det istället för nästa år som kommer och informera arbetstagarna om skärpta regler så man kan reglera skatten tillsammans.

  I början på decenniet 2010 var det ju öppna gränser över hela EU och arbeta ute i Europa var ju normalt på många sätt och man hade ju under samtalen med skatteverket då inga som helst hinder som handläggarna där målade upp man sporrades ju tvärtom av skatteverket att ta arbete i Norge. Det var hänvisning till bl.a. https://www.nordisketax.net/ där inga varningssignaler gavs alls.

  Varför ska man arbeta hederligt alls om man får ett knivhugg i ryggen av en statlig myndighet som ska föregå med gott exempel? Bättre att nå samförstånd och reglera åt framtiden istället. Tänk på att det här är arbetare som har familjer och allt och dessutom kanske även redan förlorat sina arbeten och är arbetslösa nu dessutom. De är inga brottslingar!

  Alla vill säkert betala skatt och bidra med sin del men det är ju inte arbetaren allena som råder över att han eller hon måste arbeta utomlands eftersom näringen är så internationell. Detta måste ju skatteverket förstå vilket de tydligen inte gör i alla fall. De letar fel som kan förebyggas genom kommunikation och planering istället för med slägga och spett.

  Det verkar som att de i Göteborg vill bevisa något med stora siffror direkt istället för att planera framåt i samråd. Mycket dåligt och ansvarslöst!

 • Robert Andersson

  Hur långt tillbaks i tiden kan man beskattas retroaktivt, enligt detta? Folk som har jobbat i Norge i tiotals år och kanske mer. I god tro att det är skattat och klart i Norge.Skall man då helt plötsligt punga ut med flera hundratusen kronor? Om man har bränt alla pengarna då. Byggt hus etc? Kanske gått i pension och inte alls har de inkomsterna längre. Va f-n gör man då? Existensminimum och frälsis soppkök? Detta kan ställa till stora tragedier om skattebyråkratena får igenom detta. Vem vågar jobba utomlands efter detta, när reglerna ändras flera år i efterhand?

  • Anonymous

   5 år har Skatteverket möjlighet att gå tillbaka oberoende på vad ärendet gäller, men det är först från 2013 som gänget i Göteborg har gjort om tolkningen på lagstifftningen.

 • Markus

  Bra att ni tar upp saken, men det är ingen tvetydig formulering lagenligt. Det verkar som att Skatterättsnämden inte har sett på avtalets historiska sammanhang gällande artikel 2. De verkar heller inte ha läst ändringsprotokollen där den norska regeringen tydligt förklarar intentionen och syftet gällande beskattningsrätt i artikel 21.

  Får hoppas Högsta förvaltningsrätten ”rydder opp i Skatteverkets rot”.

 • Markus

  Red: Artikel 21 ska det stå.

 • P. F

  Om det visar sig att om man arbetar i ett annat nordiskt land, även skall skatta i Sverige, så borde det rimligen betyda att man då får tillbaka möjligheterna till ränteavdrag på sina bolån, rätt att utnyttja rot och rotavdrag samt bli återinskriven hos försäkringskassan.

  • Anonymous

   Alla avdrag med räntor, rot mm får du göra om du bli skattskyldig i Sverige, försäkringskassa får du dock inte eftersom du omfattas i det norska systemet via trydgen och då din arbetsgivare inte betalar socialavgifter i Sverige.

 • Ove Karlsson

  Ja här finns en del att beakta.
  1. Hade vi alla som ”har” jobbat i Norska båtar i Nordsjön gått hemma så hade vi varit en kostnad för staten och A-kassa.
  2. Vi har fört in många milioner (miliarder) kronor från utladet för att stimulera Svensk ekonomi och handel.(var är tacken för detta ?)
  3. Med detta som just nu genomförs av Skattemyndigheten har medfört att så gott som alla av oss har slutat arbeta i Norge.
  4. För många av oss är denna ”Skandinaviska överenskommelsen inom skatteväsenden” näst intill rena nackskottet, för vi lever ju som bekant efter vad ryggsäcken kan ge och vi har ju inte sparat och lagt dessa pengarna på hög som är differansen mellan Norsk och Svensk skatt. Här kan man förvänta sig ekonomiska problem för den enskilda.
  5. Det känns jävligt bittert att ha skött sitt jobb till redarens behag och varit förvissad om att man inte har varit någon till bekymmer, samt att kunna bidraga till vårt samhälles fortsatta fungerande och att Sverige kunnat köpa den Norska Norsjöoljan.
  6. Ingen skugga på Christine Palm och hennes medhjälpare, de följer ju bara vad som har blivit lagstiftat. Må så vara att det kan vara en tolkningsfråga.
  7. Nu är som bekant vi sjöfolk en liten och näst intill obefintlig grupp i samhället så vi är ett lätt offer för satens godtycke.
  8. Att Sverige är ett örike har som bekant ännu ej gått upp för de styrande i detta landet oberoende av partifärg. Lite babbel om tonnageskatt är nog mera ett ord som de hört ”någonstans”.
  9. Jag är mycket intresserad av de icke namngivna grupperna som har gått i sak mot myndigheterna i denna frågan . [email protected]

 • T.H. Isaksen

  Før ca. år 2000 så var regelen at man bare skulle betale skatt til det landet man arbeidet i. Det var en del av den Nordiske samarbeidsavtalen (som fortsatt gjelder). Etter dette ble regelen forandret slik at hvis skattenivået i Norge ikke kom opp på, for eksempel, det svenske nivået for en bestemt inntekt så skulle Sverige kunne kreve inn mellomlegget mellom den svenske og norske skatten. Dessverre ble ikke dette fulgt opp skattemyndighetene i de nordiske landene. Resultatet ser man nå.

 • ML. Drabbad Chief.

  Det mest skrämmande i denna saken är: Om rättsstaten Sverige tillåter Skatteverket att tolka paragrafer/Artikel 21 med endast lösryckta delar av lagtexten, det ger ju då en annan innebörd än det som var avsikten.
  Vi som yrkesgrupp har blivit utjagade och numera också ”robbade”. Skatteverket vill ju heller inte acceptera att den norska Trygdeavgiften ska avräknas fullt ut från den svenska skatten, vilket därför gör att vi till viss del blir dubbelbeskattade.

 • Jörgen Åkesson

  Det är också tämligen irriterande hur förvirrat och svårt det är att redogöra sina förehavanden varje år. Skatteverket kräver av mig att jag skall redovisa vad för arbete jag utför var och när på de båtar jag jobbat på. Detta är orimligt då jag inte har fri tillgång till fartygens loggböcker tvärs över jordklotet och kan lusläsa dessa varje år och dessutom sammanställa en rapport som skall underskrivas och vara godkänd av skatteverket.

  Dessutom så verkar skatteverket inte veta vad t.ex. AHTS-fartyg är och vad för arbete de utför. Detta fick jag skrivet till mig av min handläggare:
  ”Normalt utför enligt Skatteverkets syn ankarhanteringsfartyg inte transport för annans räkning. Eventuell omständighet att fartygen kan ha medfört material och verktyg som använts av besättningen när den utför sitt huvudsakliga uppdrag (ankarhantering) kan inte ses som transport av gods i skatteavtalets mening.”
  Så flera hundra ton ankare, kätting och fiber som levereras till installationer är inte last?

  • Anonymous

   Just där har nog skatteverket rätt, men fråga du skepparn efter Bill of Lading eller andra lastpapper så får du se.

  • R.W

   Helt rätt dom vet inte vad dom sysslar med.

 • Frågvis

  I artikeln nämns endast supply-fartyg, gäller det endast för dem eller är det övriga tonnaget också berört?

  • Fredrik Mundt

   Det gäller bara fartyg sysselsatta inom offshore verksamhet. Jag har jobbat på ett bunkerfartyg i Norge och ska endast betala norsk skatt enligt skriftligt beslut ifrån skatteverket.

  • PE

   Har för mig att om man jobbar på ett fartyg som inte lämnar Norsk sockel, så kan du inte dubbelbeskattas. Men det är nog bara en tidsfråga innan de börjar jaga dem också.

  • Lars Andersson

   Hej signatur Frågvis, som jag har uppfattat det hela är det framförallt supplyfartyg som berörs, men det kan också gälla bogserbåtar. I det nordiska skatteavtalet artikel 21, punkt 5 (som är en av de avgörande punkterna) är formuleringen ”bogserbåtar, försörjningsfartyg eller andra hjälpfartyg” och i skatterättsnämndens beslut anges att ”arbetet ska ha utförts ombord på transportfartyg, bogserbåt, försörjningsfartyg eller annat hjälpfartyg”. För att förtydliga har jag gjort ett tillägg i artikeln att även bogserbåtar berörs, tack för ditt påpekande om detta!
   Mvh Lars Andersson / reporter

 • D. Hermansson

  Vad som inte framgår i artikel är att man efter avräkning av Norsk skatt får en mindre disponibel inkomst än om man arbetat på en svensk flaggad båt med samma lön, då tryggde avgiften inte räknas av utan endast medges som allmänt avdrag. Detta borde ju även för Skatteverket framstå som orimligt och inte i enlighet med ett dubbelbeskattningsavtal som skall undanröja dubbelbeskattning.

 • Anonymous

  Det är synd att svenska facket skjuter över frågan på sina norska kollegor. Ingen av förbunden tar ansvar för detta.

  • 31 000

   Sjöbefälsföreningen hjälper mig och andra medlemmar.

   • R.W

    Helt rätt att facken gör inget i frågan för medlemnmar.

 • R.W

  Tack för denna artikel och att någon tog upp denna totala katastrof för dom som är drabbade.

  Detta bör nämnas med denna tillägsskatt,är att den Svenska bosatta sjöman i Sverige som arbetar i ett Norskt fartyg får betala mer i skatt än den som arbetar i ett Svenskt fartyg.

  En stor orsak till den höga tilläggsskatten är att den delen av skatten i Norge som går till
  Trygghetspaketet (tryggd) kallar Sjöskattegruppen för avgift vilket vilket jag anser är en fråga om ordval och språkbruk vilket gynnar staten bäst.

  Denna skattedel tas bara upp som ett Allmänt avdrag,dvs ej skatteavdrag viket är märkligt att man skall betala mera skatt när inte detta är pensionsgrundande..

  Kan även minnas att för några år sedan så rekomenderade Svenska arbetsmarknadskrafter folk att åka till Norge för att arbeta för att inte vara arbetslösa..Man anordnade tex Bussresor dit.

  Och nu som i många fall få detta Nackskott på grund av ny tolkning av Nordiska skatte avtalet.
  Det är även många som kommit tillbaka arbetslösa och inte har upplysts om denna nya tolkning utan som även framgår i artikeln att även skatteverket uppgivit ”så länge det är Norsk båt så betalar du bara skatt i Norge” .

  Bedrövligt Sverige skäms!.

 • Anonymous

  Nu skall man ju inte vara skadeglad, men tänk så tuffa ni var när ni kom och ställde stora krav och räckte finger åt både svenska redare och oss dumma jävlar som gick kvar på ”slavlön” med Donsö eller Skärhamn i häcken. Men vad visste vi, bara betalade en massa skatt…

  • R.W

   Ja det var kanske dom som gjorde det.
   Men tänk till lite . Du tror inte det var sådana som jag som tog jobben där dom fanns och du borde ju vara medveten om att det inte funnits så mycket jobb i Sverige det sista årtiondet.
   Den Svenska staten har ju inte gjort det så lätt för den som vill bedriva Sjöfart i Sverige.
   Hoppas på ändring på det och Sverige blir en sjöfartsnation igen.
   Med tex tonnageskatt .
   Ditt inlägg har Sandlåde nivå.

  • R. Svensson

   Ja du anonym… Det var säkert en del som var kaxiga. Eller var dom bara glada? Själv började jag i Norska fartyg därför att mitt jobb under svensk flagg försvann. Alternativet var arbetslöshet. Så var det för de flesta svenskar jag träffade under min tid.

  • Carl Lithander

   Håller med. Killar med gaddar och ett halvt års sjötid som kallade oss dumma jävlar. It is over now.

 • ML. Drabbad Chief.

  Allt detta som skrivits om här, borde tas upp av media (typ, uppdrag granskning eller kalla fakta) för det är förföljelse av en yrkesgrupp. Vi har fått en bevisbörda som är omöjlig för oss att hantera. Vi är också en grupp som är lätt att ge sig på, vi är utspridda geografiskt både när vi jobbar och är hemma på ledigt. Dessutom är vi inte lediga samtidigt och vi har många olika arbetsgivare. Varför tolkar Skv. dessa paragraferna så galet?Värt att tänka på är också att när vi tjänar dessa pengar så bor vi faktiskt på ett utlänskt fartyg långt hemifrån. Att det inte går att ”skriva sig” på den adressen är inte vårat fel.

  • R.W

   Bra inlägg av dig

 • Mr Maskin

  Förstår inte varför ROV, AHTS och OCV fartyg skall vara förskonade…

  • Daniel Olsson

   Eller lastbildchaffisar som kör drillpipes mellan offshorebaser…

 • Martin Svantesson

  Arbetar på ett Norskt SkatteklassatSupplyfartyg som också fungerar som ett Multi purpose Fartyg (MPV)dvs vi kan omvandlas till Seismikk fartyg.Har blivit befirad från skatt i Sverige då vi fungerar som Seismikk men när vi utför uppdrag som service till Plattformarna i form av supplyfartyg med utrustning i samband anpassade för utvinning av olja eller gas direkt eller så beskattas jag extra av Svenska Skatteverket.Då tolkar Skatteverket att vi är ett supplyfartyg och skall beskattas som ett sådant.Trots att vi fungerar som en mobil enhet i en fas i utvinning av olja och därtill ligger ute 4 veckor1/1 utan att komma till kaj(att jämföras med arbetare som jobbar 2 veckor 2/1 system och får skattebefrielse från Skatteverket.
  Fartyget är ju framtaget enbart i Oljepropekteringssyfte och kan alltså inte förknippas med någon annan tjänst ¨så även om det har beteckningen ”Supplyfartyg eller Hjälpfartyg
  Enligt det Nordiska Skatteavtalet skulle jag enligt min egen tolkning av Avtalet vara skattebefriad , då jag inngår i som det står i Nordiska Skatteavtalet,jag citerar;”Du beskattas i Danmark eller norge ,om du arbetar på dansk eller norsk sockel i mer än 30 dagar under en löpande tolvmånaders period och din arbetsgivare bedriver verksamhet i smaband med förberedande undersökning,utforskning eller utnyttjande av olja och gas förekomster,Detta gäller även lön för arbete ombord på ett fartyg som utfåor uppdrag som har samband med förberedande undersökning,utforskning och utvinning av olja eller gas förekomster på dansk eller norsk sockel.
  Alltså hur kan Skatteverket”INTE” förstå innebörden i denna skrift som framgår klart och tydligt att Fartyg som har samband med Olje och gas prospektering skall bara beskattas av den i det land tjänsten utförs.
  Sen har dem som skrev avtalet tydligen gjort Skatteverket konfunderade genom att även använda beteckningen i beskattningsskyldighet genom att jag citerar;”Supplyfartyg som transporterar utrustning och människor ” kan beskattas av det land där den som använder fartyget är hemmahörande.
  Uppenbart är att det Nordiska Skatteavtalet skulle behövas skrivas om och mer tydligöra för respektive myndighet i varje land hur respektive verksamhet bedrivs och hur den enklast skall beskattas.Som det ser ut nu så kan inte regelverket förstå denna innebörden som vanligt sunt förnuft tänkande individer snabbt kan förstå.Vi får dock hoppas på det bästa och till den Advokat som är involverad i överklagan och som eventuellt läser dessa rader , tycker jag att ni skall fokusera på Det kryptiskt skrivna Nordiska skatte avtalet och få det tydliggjort för myndigheterna hur det fungerar.För byråkrater har ju tydligen sitt sätt att se på saker och ting.

 • MCH

  Det Norska ordetTryggd betyder Pension och inget annat. Vad fan inte undra på att det blir tokigt. Norska ord ÄR INTE samma rakt av som Svenska. Trygghetspakt var kommer den tolkningen(dåliga norska kunskapen) ifrån. Måste finnas många Svenskar ( och andra nordbor) som inte har bemödat sig det Norska språket. Det finns dåligt med jobb för Norsk offshore sjöpersonal…..så väck med andra nationer…Ni får tro eller inte! Men den grå vardagen så ser ni resultatet. Skriver på en Norsk adress och bli folkbokförd i Norge. Vilket annat yrke som helst dvs så kallat land jobb kan expat var som helst på jorden. Utland uppdrag 6 månader eller mer OK. Men jobbar man på havet det går inte. Säger bara ett fall för FN diskriminering. Finns massa som bor nära gräns till Norge på Svenska sidan och jobbar på Norska sidan…KANON inte ett ljud från LOKALA skattemyndigheter. Sjöskatte kontor i storstan d.v.s Göteborg vet tydligen väldigt lite om Norden och dess arbetsmarknad sedan urminnes tider och SYFTET.

 • Robert Andersson

  Finns det inga etiska och moraliska principer som gäller hos Skatteverket?
  Om en person verkligen har bemödat sig om att inte göra fel och fått svar från Skattemyndigheten, att ja, du behöver bara betala skatt i Norge, du kan lugnt ta det där jobbet. Och därefter har fått sina deklarationer godkända i flera år, för att sedan helt plötsligt få höra att, sorry, du blev lurad av oss, hit med en halv miljon snarast.. typ. Får en svensk myndighet bete sig på det viset? Om så är fallet. Hur skall folk ha något förtroende för myndigheter generellt? Det stinker om detta! Är vi inte bättre än så i det här landet?!!

  • Vill inte uppge namnet pga rädsla för skatteverkets repressalier.

   Svaret är tyvärr nej! Förtroendet för myndigheter och politiker är i fritt fall. Sedan undrar samma personer varför folk inte längre röstar på dem.

   Problemet är dock inte lösbart. För även om du röstar bort inkompetenta politiker så sitter de statliga tjänstemännen säkert i sina läderfåtöljer med egen telefon. Så i slutändan går det inte att få ändring. Detta liknar historiskt början till romarrikets fall. Undrar vem som blir första diktatorn i Sverige?

 • Alexander

  Om lagstiftarens syfte var lika med nuvarande tolkning av skatteverket, varför har då lagstiftaren inte tagit med beskattning av lastbilschaufförens inkomst då han kör borrutrustning mellan stålindustri och offshorebas? Han kan ju vara svensk och har lika mkt med oljeutvinningen näringen att göra som supplybåtsarbetaren. Att inte förvaltningsdomstolen gör sin läxa ordentligt och läser igenom dubbelbeskattningslagens ursprung med propositioner om ändringar över tiden är för mig obegripligt. Då hade man förstått lagstiftarens syfte bättre och orimligheten med nuvarande hållning i frågan.

 • 31 000

  Bra att Sjöfartstidningen uppmärksammar skatten som är ett problem för många sjömän.

  Jag har jobbat på NIS flaggat i afrikanska vatten. När jag började jobba, så frågade jag skattmasen: Var skall jag betala skatt? Svaret blev ”ingen beskattning i Sverige”. Två år senare fick jag veta att ”svaret dessvärre inte var korrekt”.
  Skattmasen gör allt för att missuppfatta verkligheten och hänvisar till kommentarer som inte finns. När jag ställer frågor till skattmasen, så undviker hen att svara på mina frågor genom att svara på frågor som jag inte ställt. Jag har givetvis överklagat.
  Sjöbefälsföreningen hjälper mig och andra medlemmar, tack för det.

  • Frank Thorsen

   JATTEBRA. ÄR DET NOGÅT NYTT I FALLETT

 • Tidigare drabbad

  Regeringen påstår att de vill främja svensk sjöfart men de verkar uppenbart inte vilja främja svenska sjömän. Jag är en av de drabbade som genom anställning i ampm ab försökte göra rätt för mig genom att ta utländskt arbete.
  Fick betala in över en halv miljon i restskatt..fick också ok förhandsbesked från skv…:(

 • Ziggie Stardust

  Om jag tolkar artikeln rätt så kan man inte beskattas i Sverige om man jobbar på en norskflaggad PSV som är på norsk sockel hela året?? Men går man exempelvis över på UK sockel så blir man beskattad??

  • Nisse Hult

   Tvärt om # I korthet handlar det aktuella fallet om att svenskar som arbetat på supplyfartyg på norsk sockel tidigare endast betalat skatt i Norge, men att de numera dels ska betala full skatt i Norge, dels också ska skatta i Sverige – men då efter att den norska skatten räknats av.

 • Dv

  Absolut bästa om man blir arbetslös som sjöman i Sverige är att utnyttja de sociala
  systemen som landet har.
  Jobba där jobben finns har bara ställt till med en massa skatteproblem och i mångt
  och mycket direkt olönsamt att arbeta.

 • anonym 77

  Det här gäller alla typer av Offshorefartyg som SKV vinklar till sin fördel.

  Har försökt att få klarhet i vad som gäller,tyvärr så är Sjöskattegruppens kunskap om Offshore-fartyg mycket bristfällig tex olika Handläggare olikt vem som skall betala skatt eller ej.

  Dvs. Godtyckliga hårklyverier.

  Detta som Christia Palm från Sjöskatte gruppen betonar ” Ärendet inte handlar om dubbelbeskattning eftersom det Nordiska skatte avtalet är till för att förhindrra just dubbelbeskattning”

  Varför man inte då respekterar detta,och ger skatteavdrag för betald tryggd ?

  Av vilken annan medborgare kräver man detta att man skall betala samma avgifter två gånger.

  Och hur skall den Norska skatten räcka till den den slutliga Svenska skatten när man inte får göra avdrag på allt?

  Detta är den totala dödsstöten för sjömän som inte har något arbete och försökt försörja sig på dom jobb som finns utomlands. För i Svenska faryg finns det inte plats för oss alla.

  Detta är total skandal.detta,Och borde vara ett bra uppslag t till Uppdrag granskning eller Kalla fakta.

  Detta är total Diskriminering av yrkesgrupp. En liten grupp som befinner sig ute i världen och som sällan är ledig samtidig, vilken är svår att organisera..

 • Surgubbe

  Detta är väl symptomatiskt för hur man ser på sjöfart i Sverige, man vill varken ha sjöfart eller sjöfolk, så har det ju alltid varit. Var fan skall man jobba undrar man? I Sverige finns ju inga båtar längre. Men det är klart, ladorna är ju tomma av olika anledningar som finansministern sade och skatten måste ju in så att the ”show can go on” Detta måste våra sk fackförbund ta tag i och driva stenhårt. Det absolut enda man hör från sitt fackförbund nu för tiden är om deras ”nya fräscha lokaler”, gulliga ”hemma hos reportage” samt annat totalt ointressant.

 • Anonym Avgasventil

  Hoppas verkligen Sjöbefälsföreningen, Seko sjöfolk och de Norska facken går vidare med detta tillsammans, dom som åkte dit ifrån AMPM/NCL förlorade i alla instanser mot SKV trots Skattelagen 3:12, det så kallade IT avtalet på deras sida. Ni bör dra in Kalla Fakta, Pressen de stora tidningarna och skriva till regeringen om klarhet i våra lagar så detta alldrig händer igen!
  Då jobben finns utomlands och inte direkt i Sverige dom sista 10-15 åren borde regeringen ha översende med sjöfolk som varit tvungen att söka sej dit jobben finns!

  Bedrövligt att den anställde åker dit på allt medans dem som anställer klarar sej lätt ur det hela.

 • T.H.Isaksen

  Etter å ha lest artikkel 21 og artikkel 25, punkt 6 i den Nordiske skatteavtalen så vil jeg tro skatteverket har en svak sak. Men tiden vil vise hva Magdalena Andersson klarer å få vridd det til ~

 • Johan Andersson

  Som Svensk dykare anställd av Norskt företag på Bahamas registrerat fartyg betalar jag nu 60% i skatt med 0 i pensionsgrundande inkomst i Sverige och utförsäkrad av försäkringskassan….

 • Johan

  Hur blir skatten om man jobbar på en NOR/NIS flaggad supplybåt på UK sockel eller nederländsk sockel?

 • Anonymous

  seglar man psv på uk, holländsk sockel blir de bara skatt till Norge oavsett nis eller nor flagg, extra beskattningen uteblir till sverige

  • Anonym

   Det stämmer bra! Det finns mer info om det nordiska skatteavtalet på https://www.nordisketax.net/main.asp?url=files/sve/sve/075.asp

   Dock så gäller inte det om du jobbar norr om Trondheimsfjorden på norsk sockel. Då räknas det som utanför europafart och du slipper extra skatt till Sverige.

   • Ola

    Extra skatten till Sverige gäller alltså PSV/Supply, Anchor handling (bogserbåt) och rescue/standby. Den gäller även transport av personal till rigg med båt som tex är utrustad med heave compensated gangway. Frågan är hur dom klassar transport av personal till offshorevindkraftverk på sockeln? Någon som vet?

  • Axel

   Det finns en del fartyg som man slipper extra skatt till Sverige på om man är på norsk eller dansk sockel. Det gäller subsea/construction, ROV, seismiskt fartyg och fartyg som kopplar upp mot brunn på sjöbotten. Subsea/construction gäller ju ett antal typer av fartyg som kabelläggare och rörläggningsfartyg och mycket mer.

   • Anonym

    Man ska se upp med bekvämlighetsflagg. Det är många norska rederier som kör med tex Bahamas flagg på norsk sockel. Det funkar inte rent skattemässigt för en svensk….

    • FRANK THORSEN STEWARD

     JA bekvemmelighets FLAG med ALLT AV bÅTER OCH REDERIER I EÖS. ÄR. Å REGNES SOM SKATTEMESSIG TIL. SVERIGE, HVIS MAN JOBBAR DÄR ..DEN NORSKE OFFSHORE NOR AVTALEN REFERER TIL I ORDLYDEN AT MAN BARE MÅSTE BETALE SKATT TIL NORGE,,,SEDAN ARBETGIVAREN AR ÄGAREN,BRUKAREN AV BÅTEN SAMT T DEN BRUKES KUN PÅ NORSK SOKKELOCH HAR NOR AVTALER,,FÅRSTÅR IKKE AT DENn SVENSKA STATEN SKAL TA SEG TIL. RETTA PÅ NOR AVTALEN SOM ÄR TYDELIG FOR OSS SJÖFOLK ,,MEN TYDLIGEN INTE FÖR SKATTERKET,,DET MÅSTE KJEMPAS PÅ HELT TIL EÖS DOMSTOLEN SPÖR DU MEJ

 • Peter Lindkvist

  Finns det ingen jurist som kollat på tolkningen av ”sockel”?
  Ursprungligen och fortsättningsvis borde det gälla havsbotten och för att jobba på norsk sockel borde man rimligtvis jobba på rigg eller fartyg som på något sätt kopplar upp sig mot havsbotten?
  Ett fartyg på havet borde således inte jobba på sockeln alls.

 • Nyfiken

  Någon som vet hur det är att segla under EES/EU flagg i europeiska vatten? Under norsk flagg så skattar man till Norge men hur är det med cypriotisk eller holländsk flagg? Skattar man då till Cypern respsektive Holland? Sverige har dubbelbeskattningsavtal med dessa länder. Denna domen får mig att fundera:
  https://skatterattsnamnden.se/skatterattsnamnden/forhandsbesked/2017/forhandsbesked2017/inkomstskattskattskyldighetsjoinkomst.5.5c281c7015abecc2e203943.html

 • Bo Sedvall

  Jeg vill att alla sjömän skall veta att SKV har fel och att HFD tagit sitt beslut med osäkerhet om vad avtaletsparterna avser och jag hoppas HFD tar upp min överklagan till omprövning.
  Jag vill också påpeka vikten om att alla sjömän måste lämna in en överklagan senast 5 år efter beslut, om ni någonsin skall kunna få tillbaka några pengar om HFD målet går vidare till EU domstol eller om min HFD omprövning skulle ändra resultatet mot alla odds.

  Jag vill visa några punkter för de som vill sätta sig in i detta lite djupare.
  SKV praxis vid tolkning av avtal är att utgå från OECD:s bestämmelser om inget annat framgår av avtalets förarbeten.

  Det står inte något i avtalet om att båtar som går i internationell trafik ska bedömas resa för resa. När jag frågade SKV var de finner detta så fick jag till svar: ”När ett avtal bygger på OECD:s modellavtal så utgår SKV alltid från OECD:s bestämmelser om inte något avvikande framgår av avtalet.” SKV som ska vara opartisk och rättvis vänder alltså här på vedertagna regler så det passar deras mål för stunden.
  Varken Sveriges, Norges eller Danmarks regering har beskrivit att man frångår OECD:s bestämmelser om beskattning av arbete på båtar i nationell trafik, vilket det då också i praktiken bör innebära att man utgår från att avtalet även följer OECD:s bestämmelser i detta fall tills annat beskrivs.

  I detta fall så gör SKV precis tvärtom, det finns inga kommentarer som styrker SKV:s tolkning viket gör att jag tror vi åtminstonne kan vinna i EU domstolen som förhoppningsvis följer denna praxis om att OECD:s bestämmelser gäller om inget annat framgår. Det finns alltid ett ändringsprotokoll till alla ändringar i ett nytt avtal, och i dessa så står det ingen ting som styrker SKV:s tolkning.
  SKV tolkar avtalet själva utan stöd i förarbetena, även HFD och skatterättsnämnden har tagit beslutet med osäkerhet och litat på SKV intygelse.HFD hänvisar i domen till text i propositionen som kom till pga. en felskrivning i det riktiga avtalet från 1996 och som gäller rättningen av felet och inte avsikten med avtalet..

  Vi sjömän hävdar att 15.1 skall gälla oss på båtar gjorda för transport när vi går i nationell trafik.
  (om de inte utför verksamhet som inte avser transport i annan stat) .vilket är rätt.

  Detta nedan är kopierat från Skatteverkets rättsligaväglednings förklaring till OECD:s modellavtal artikel 15.3:
  ”Punkt 3 – Arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik”
  ”Ersättning för arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas enligt huvudregeln endast i arbetstagarens hemvisstat.”
  ”Definitionen av internationell trafik finns i artikel 3 punkt 1 e och innebär att även trafik inom en avtalsslutande stat räknas som internationell om den bedrivs av ett företag med hemvist i denna stat. Undantaget i artikel 15 punkt 3 (”other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State”) syftar på det fallet att skeppet eller luftfartyget visserligen går i internationell trafik enligt definitionen i artikel 3 punkt 1 e men endast används inom den avtalsslutande stat där den anställde inte har hemvist. Innebörden är att punkt 3 inte ska tillämpas när den anställde arbetar ombord i internationell trafik (enligt definitionen i artikel 3 punkt 1 e) men endast inom den avtalsslutande stat där den anställde inte har hemvist. I stället ska de allmänna reglerna i artikel 15 punkterna 1 och 2 tillämpas (punkt 9.2 i OECD:s kommentar till artikeln).”

  Detta skriver Norge i sitt förarbete om beskattning i nationell trafik:
  ”Artikkel 15 punkt 3 inneholder særregler om beskatningen av sjømenn, og fastsetter at inntekt av lønnsarbeid utført om bord på nordiske skip i internasjonal fart kan skattlegges i den stat hvis nasjonalitet skipet har (flaggstaten).”
  ”Lønnsinntekt utført ombord på skip i nasjonal fart i en stat, reguleres således av de vanlige reglene for beskatning av lønnsinntekter i punktene 1 og 2”

  Hur glasklart ska det vara för att SKV ska inse detta?

  Genom att avtalets text i art 21.1 ändrades 1997 från att stå;
  1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, med undantag för bestämmelserna i artikel 8, tillämpas bestämmelserna i denna artikel i fall då person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver verksamhet i annan avtalsslutande stat i samband med förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av kolväteförekomster belägna i denna andra stat.”

  Till att stå:
  ”1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, med undantag för bestämmelserna i artikel 8, tillämpas bestämmelserna i denna artikel i fall då person med hemvist i en avtalsslutande stat bedriver verksamhet i samband med förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av kolväteförekomster belägna i en avtalsslutande stat.”

  Pga. att ordet ”annan” i punkt 1 togs bort så blev det lätt att tro att artikeln gäller alla båtar, även båtar i egen stat, detta har SKV utnyttjat till sin nya tolkningen..
  Så här skriver Norge i förarbetet 1997 om denna ändring i artikel 21.1 som nu kan misstolkas gälla fart i sin egen stat = nationell fart:

  ”Begrepet «internasjonal fart» er i den nye avtalen av 1996 definert i overensstemmelse med OECDs mønsteravtale. Mønsterdefinisjonen er imidlertid utformet med tanke på bilaterale avtaler, og vil i en multilateral avtale kunne leses slik at den omfatter fart i egne farvann.”

  Ved protokollen rettes dette opp ved en ny og snevrere definisjon av «internasjonal fart» slik at internasjonal fart heretter bare vil finne sted ved fart mellom to eller flere stater. Dette skjer ved å slette ordet «annen» fra definisjonen. Det blir derfor klart at nasjonal fart i den stat der personen som driver skipet eller luftfartøyet er hjemmehørende, ikke utgjør «internasjonal fart»”

  ”Etter skatteavtalen av 1989 har skipets flaggstat beskatningsretten til lønnsinntekt for arbeid utført om bord på nordiske skip uansett om skipet seiler i lokalfart eller internasjonal fart. Dette ønsket flere land, herunder Norge, å få endret dersom skipet seilet utelukkende i nasjonal fart i et land. Den nye avtalen artikkel 15 punkt 3 fastslår derfor at flaggstatsprinsippet bare gjelder dersom skipet seiler i internasjonal fart. Sjøfolk ansatt på skip som seiler i annen fart omfattes av den ordinære bestemmelsen om lønnsinntekt i artikkel 15 punkt 1 og 2, som innebærer beskatning i den stat hvor vedkommende person er bosatt eller, på nærmere vilkår, i den stat der arbeidet utføres.”

  Sjömän, ge inte upp mot SKV, utan överklaga besluten, SKV har fel och skall inte köra över oss bara för att vi är en grupp som är lätt att köra över.
  Bifogar några länkar så ni kan se själva hur mycket bevis det finns som säger emot SKV:s tolking.

  Proposition 1997 om rättningen av felskrivningen i 3.1h och konsekvenserna av detta:
  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-10-1997-98-/id136857/sec1?q=Samtykke%20til%20%C3%A5%20sette%20i%20kraft%20en%20skatteavtale%20mellom%20de%20nordiske%20land

  1996 års avtal som är det ordinarie avtalet om inte felskrivningen om internationell trafik i artikel 3.1h hade ställt till det för oss.:
  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-5-1996-97-/id136785/sec1?q=Samtykke%20til%20%C3%A5%20sette%20i%20kraft%20en%20skatteavtale%20mellom%20de%20nordiske%20land

 • Bo Sedvall

  Jeg lämnar också med denna kommentar från Norges förarbete 1996 som slår hål på SKV påstående om att artikel 21 alltid gäller före artikel 15 i alla fall.

  ”Artikkel 21 om virksomhet knyttet til forberedende undersøkelse, utforskning eller utnyttelse av petroleumsforekomsterer i hovedsak lik bestemmelsen i gjeldende avtale. Bestemmelsen omfatter, foruten petroleumsrelatert virksomhet utenfor kysten, også i en viss utstrekning denne type virksomhet på land.
  I punkt 1 slås det fast at artikkelens bestemmelser skal ha gjennomslagskraft innenfor sitt avgrensede område uansett hva som måtte følge av overenskomsten for øvrig. Inntekt fra transport av produkter som utvinnes ved virksomhet som omhandlet i artikkel 21 punkt 1 faller utenfor bestemmelsen, i det slik transport i avtalens forstand ikke anses som utforskning eller utnyttelse av petroleumsforekomster.”

  Här bevisas alltså svart på vitt att t.o.m. transporter med olja inte ens ingår i artikel 21.
  Hjälpefartyg för transport tas med i artikel 21 för att de kan utrustas med annan utrustning som tillhör just utvinning, utforskning eller undersökning, och artikel 21.5 undantar dessa från att bli beskattade i verksamhetslandet om de utför transport.

  Artikel 21 är och har alltid varit till för att avgöra vilka båtar som avses vara fast driftställe i annan stat där verksamheten pågår, det är en förutsättning för an stat att kunna beskatta dessa båtar.
  Man skriver inte ett gemensamt avtal med andra länder för egna båtar i egen stat,

  Jag tar med förklaringen till grunden om hjälpefartyg i avtalet detta kommer från Norges avtal med Storbritannien som är grunden till det nordiska avtalets artikel 21..

  ”• 5. Fortjenesten til en person bosatt i en avtalestat fra drift i forbindelse med virksomhet utenfor kysten, av skip eller luftfartøyer som i sin eksisterende tilstand hovedsaklig er konstruert med henblikk på transport av forsyninger eller personell, eller for tauing eller ankerhåndtering, skal bare kunne skattlegges i denne stat. Bestemmelsene i dette punkt skal imidlertid ikke få anvendelse på fortjeneste ervervet i noe tidsrom hvor et slikt skip eller luftfartøy er kontrahert til bruk hovedsaklig for andre formål enn transport av forsyninger eller personell til eller mellom steder hvor det utøves virksomhet utenfor kysten, eller for andre formål enn tauing eller ankerhåndtering.
  Inkomst som en person (här arbetsgivare) i en avtalssluttande stat från drift i förbindelse med verksamhet utanför kusten, med skepp eller luftffarkost som i huvudsak är konstruerad med hänsyn till transport av försörjningar eller personal, eller för bogsering, eller ankarhantering skall endast beskattas i denna stat.
  • 6.
  o a) Med forbehold av underpunkt b), kan lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en avtalestat mottar i anledning av lønnsarbeid knyttet til virksomhet utenfor kysten i den annen avtalestat, skattlegges i denne annen stat i den utstrekning arbeidet er utført utenfor kysten i denne annen stat.
  Om inte punkt b) säger annat får lön beskattas i den andra avtalsslutande staten.
  o b) Når punkt 5 får anvendelse på fortjeneste fra driften av skip eller luftfartøy, skal lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en avtalestat mottar for lønnsarbeid utført om bord i skipet eller luftfartøyet bare kunne skattlegges i den stat hvor den person som erverver fortjenesten fra driften av skipet eller luftfartøyet er bosatt.
  Beskattning av lön som arbetstagare erhåller från fartyg som beskrives i punkt 5 (supplyfartyg) beskattas endast i det land där arbetssgivaren är bosatt.”

 • Bo Sedvall

  Jag har nu fått svar från HFD angående min överklagan om art.21, HFD tar inte upp min överklagan till omprövning. Så då har jag kommit till slutänden i Sverige med överklagan.

  Nu är det EU domstolen som är nästa mål, jag är tacksam om så många som möjligt engagerar sig och hjälper till med tips på hur och vilka advokater som håller på med EU domstolen så vi förhoppningsvis kan få en rättvis dom.

  Jag bifogar SKV:s egen beskrivning taget från Skatteverkets rättsliga vägledning för 21.1 angående hur man ska tolka artikel 21. Läs det sista stycket till punkt 1 som förklarar tydligt att alla 3 sakerna som verksamhetens art, lokalisering och varaktighet måste vara uppfyllda.
  SKV hävdar att arbete på båtarna som anges i artikel 21.5 skall beskattas oavsett var de är, de struntar i att följa sin egen vägledning,
  Vägledningen t.o.m. varnar för att artikeln ger intryck att gälla för mer än vad den gör, ändock så struntar SKV i detta och övriga bevis.

  Kopierat från SKV:s rättsliga vägledning artikel 21:
  ”Punkt 1
  Punkt 1 innebär att artikel 21 har företräde framför alla andra artiklar i avtalet utom artikel 8 Sjöfart och luftfart. Inkomst av sådan verksamhet som behandlas i artikel 8 ska alltså beskattas enligt den artikeln även om verksamheten är av det slag som avses i artikel 21 (prop. 1986/87:94 s. 38). I alla andra fall ska endast artikel 21 tillämpas på inkomst av sådan verksamhet och anställning som omfattas av denna artikel.
  I punkt 1 anges de grundläggande förutsättningar som måste vara uppfyllda för att artikeln överhuvudtaget ska vara tillämplig på en viss verksamhet. Verksamheten ska bedrivas av en person med hemvist i en avtalsslutande stat och ha samband med förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av kolväteförekomster som är belägna i en avtalsslutande stat. Kolväteförekomsterna behöver inte finnas i en annan avtalslutande stat än den där personen har hemvist. Verksamheten behöver inte heller bedrivas i en annan avtalslutande stat än den där personen har hemvist. Vissa av punkterna 2–9 kan tillämpas även på verksamhet i personens hemviststat (prop. 1997/98:32 s. 61). Uttrycket ”i en avtalsslutande stat” omfattar förutom statens landområde dess territorialvatten och kontinentalsockel; se vidare kommentaren till artikel 3 punkt 1 samt prop. 1983/84:19 s. 151.
  De konkreta beskattningsreglerna finns i punkterna 2–9. För att dessa ska vara tillämpliga måste de förutsättningar beträffande verksamhetens art, lokalisering och varaktighet som anges i respektive punkt vara uppfyllda. Tillämpningsområdet för artikel 21 är därför i praktiken mindre än vad punkt 1 ger intryck av.”

  Jag bifogar nedan en bild på Allmänna ombudets inskickade skrivelse till HFD. Allmänna ombudet skriver att SKV:s rättsexperter har gått igenom alla nordiska ländernas förarbeten utan att hitta något som tyder på något annat än vad SKV har angett i tidigare skrivelser.
  Jag ber er läsa Norges kommentarer och förklaringar i förarbeten (finns länkar till dessa i mitt tidigare inlägg nedan) för att förstå att denna inskickade skrivelse till HFD mer tyder på ett försök att övertyga HFD att inte börrja gräva i förarbetena själva. Jag menar detta eftersom jag hade skickat Norges förarbeten till allmänna ombudet redan innan prejudikat fallet avgjordes i Skatterättsnämnden och även ringt och pratat med honom så han inte skulle missa att det fanns en massa bevis för att sjömännens tolkning stämmer, alltså helt annat än den SKV framfört.
  Jag kan inte se detta påannat sätt än att SKV medvetet påverkat domstolen att inte leta själva i andra förarbeten för att vinna domen. Detta eftersom SKV:s experter inte hittat något som tyder på andra tolkningar vilket jag anser är falska påståenden.
  Den utredningen han hänvisar till lämnas inte med, de andra ländernas förarbeten lämnas inte heller med, utan Allmänna ombudet lämnar endast urklipp som passar SKV:s tolkning. Att dessa kommentarer tillhör en rättnig av felskrivningen i huvudavtalet 1996 framgår inte, man måste tyvärr själv sätta sig djupare in i detta avtal för att förstå.

  Som en sista kommentar så ska jag berätta att jag skrivit till både regeringen och SKV:s GD och förklarat situationen, regeringen förklarade att de inte får inte uttala sig i fallet, men svar från GD
  att dom skulle låta någon annan granska detta igen. Efter någon månad fick jag svar från SKV att en ny person hade granskat och inte funnit något fel mot SKV. Jag ringde upp denna person och ställde lite frågor angående konstiga svar som inte stämde med de frågor jag ställt, hon som gjort utredningen kunde inte svara mig på mina frågor så jag frågade varför eftersom hon nyss har gjort utredningen. Efter att jag frågade om hon hade gjort utredningen eller inte så kom det fram att samma person som gjort den första utredningen fick granska sig själv och även skriva svar till mig i den nya utredningen.
  Ni hör hur illa SKV har skött det här, man kan inte tro att detta är sant i ett land som Sverige att en myndighet beter sig på detta vis.

  Nu hoppas jag att alla sjömän överklagar innan det är försent före 5 års perioden, det är viktigt att överklagan kommer till HFD så den inte SKV:s slutskattebesked vinner laga kraft efter 5 år.

  Detta är endast en liten del som visar hur det gått till, det finns mycket mer som strider mot praxis och andra artiklar.
  GE INTE UPP. Vi sjömänn ska tillsammans få rättvisan att segra till slut.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]