Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Offshore

Offshore-överkapacitet bakom Arctias förlust

Den statliga koncernen Arctia Shipping Oy, som bland annat äger och driver Finlands statsisbrytare, redovisar en omsättning på EUR 59,5 miljoner för 2011. Detta innebär en ökning med en procent jämfört med året innan.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]�mfört med året innan.

Tillväxten tillskrivs främst den isrika vintern 2011. Isbrytningen inleddes redan i slutet av november 2010 och Arctia Shipping hade alla åtta isbrytare i tjänst från mitten av februari till slutet av mars 2011.

Även om rörelseresultatet för 2011 var något bättre än för 2010 var det fortfarande förlustbringande med EUR 1,7 miljoner. Arctia Shipping uppger att orsaken var överkapacitet på offshoremarknaden som pressade ned frakterna i synnerhet på marknaden för offshoreuppdrag till havs.

I november 2011 undertecknade Arctia ett betydande treårigt avtal gällande befraktning av kombi-isbrytarna Fennica och Nordica utanför isbrytningsperioden i Finland. Isbrytarna har därefter utrustats med katalysatorer vid Helsinki Archtech.

– År 2011 var en vändpunkt för bolagiserade Arctia. Vi har nu långfristiga avtal inom både isbrytning och offshore. Än så länge har innevarande år positiva utsikter, och kapitalet förräntas även med tanke på eventuella investeringar i nya fartyg, säger verkställande direktör Tero Vauraste i en kommentar till bokslutet.

På Arctia Shippings ordinarie bolagsstämma den 29 mars 2012 beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att inte ge någon utdelning för redovisningsperioden som avslutades den 31 december 2011. 

Bolagsstämman fastslog vidare att styrelsen ska ha sex medlemmar och utsåg Matti Virtaala till ordförande även för den nya styrelsen. Till övriga styrelsemedlemmar omvaldes Maire Laitinen, Heli Lehtonen, Mika Mäkilä och Päivi Söderholm. Antti Pankakoski valdes in som ny styrelsemedlem.

I Arctia Shippings flotta ingår fem konventionella isbrytare, tre kombinerade offshorefartyg/isbrytare samt 11 skärgårdsfärjor. Trafikverket är emellertid den myndighet som ansvarar för isbrytarassistansen i Finland. Förutom myndighets- och beställaruppgifter hör även samordning, utveckling och styrning av isbrytningen på riksnivå till dess uppgifter.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]