Oenighet i hamnfrågan i Stockholm

Stockholm behöver central hamnkapacitet både för gods- och passagerartrafik. Värtahamnen behöver behållas och kapaciteten i centrala Stockholm utökas för att kunna möta ökad trafik från bland annat Ryssland. Det säger Stockholms Handelskammare i sitt svar på Stockholms stads rapport: ”Att hamna rätt”. Rapporten och svaren ska ligga till grund för en ny hamnstrategi.

Rapporten föreslår att regionens containertrafik koncentreras till Nynäshamn medan Värtan och Frihamnen renodlas för färjor och kryssningsfartyg (se SST nyhetsbrev 56/05). Men Handelskammaren menar att det inte går att särskilja persontrafiken från godstrafiken utan att den kommersiella basen för hela trafiken äventyras. Rederiernas planer för nytt tonnage riktar i allt större utsträckning in sig på ro-pax-färjor, skriver man.

På grund av omfattande investeringar i containertrafiken i bl.a. Göteborg och Helsingborg anser Handelskammaren att behovet av satsningar i Stockholmsregionen är mycket osäker. Man menar också att turistströmmarna och godstrafiken till och från Ryssland i framtiden kommer att dominera utvecklingen i regionen. Därför behövs en långsiktig strategi om Stockholm som sjöfartsstad.

”En sådan strategi berör inte bara Stockholms stad, regionen och Sverige. Den berör i lika hög grad Finland, Estland, Lettland och Ryssland”, skriver Handelskammaren i sitt remissvar.

Om containertrafiken flyttar från Stockholm kan 10.000 bostäder och arbetsplatser för 30.000 personer byggas, enligt Stockholms stads rapport. Handelskammaren är kritisk till förslaget – verksamhet som kan störas ska inte planeras i de områden som kan komma att störas av hamnverksamhet. Handelskammaren motsätter sig även avvecklingen av oljehanteringen vid Loudden med hänvisning till miljöeffekterna av längre transporter.

Vad gäller planerna i Nynäshamn konstaterar Handelskammaren att dessa verkar vara mer motiverade av en önskan att få bort hamnverksamhet för att få plats med bostäder, än att stärka Stockholm som centrum för sjöfarten i regionen.

Anna Ljunggren

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]junggren[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]