Odfjell vinner mål mot Sevmash

En domstol i ryska Arkhangelsk har dömt till rederiet Odfjells fördel mot det ryska statsägda varvet Sevmash, och godkänner därmed beslutet från skiljedomstolen i Stockholm. 

Sevmash har 30 dagar på sig att överklaga. 

I slutet på december 2009 dömde skiljedomstolen Sevmash till att betala USD 43 miljoner i skadestånd till norska Odfjell. Sevmash har fortfarande inte betalat och Odfjell tog därför fallet till rysk domstol.

Under 2008 kancellerade Odfjell hela tolv 45 000 dwt kem- och produkttankers på grund av kraftiga förseningar i byggnadsprocessen. Fartygen beställdes 2004. 

Inklusive räntor och rättegångskostnader ska nu Sevmash betala USD 47 miljoner.