Odfjell undviker Adenviken

Odfjell SE meddelar att de fartyg som bolaget sköter management för, äger eller chartrar och som normalt sett seglar genom Adenviken ska omdirigeras runt Godahoppsudden istället.– Vi tänker inte längre utsätta vår personal för risken att bli kapad och kvarhållas för lösensumma i Adenviken, säger Terje Storeng, vd för Odfjell i ett uttalande.Han säger vidare:– Om vi inte är explicit bundna av ett kontrakt för att segla genom området kommer vi från och med nu att omdirigera våra fartyg runt Godahoppsudden. Vi tror att våra kunder uppskattar beslutet, som vi har tagit inte bara för att skydda besättningar och fartyg utan även dess laster. Omdirigeringen kommer innebära extra seglingsdagar och senare lastleveranser. Detta kommer innebära en betydande extra kostnad, men vi förväntar oss att våra kunder kommer att stödja vår insats.