Odfjell säljer tankers

Bergenbaserade Odfjell har sålt två produkt/kemtankfartyg, byggda 1984 respektive 1983, till grekiska intressen. Dessutom har man sålt ett fartyg, byggt 1976, för upphuggning i Kina.