Odfjell kritiskt mot bötesbelopp

Odfjell i Bergen har dömts till USD 400.000 i böter efter explosionen i kemtankern ”NCC Mekka” utanför Brasilien förra sommaren då två sjömän omkom. Odfjell menar att bötesbeloppet snarast reflekterar storleken på företaget och man menar att man visserligen kunde ha haft mer noggranna instruktioner utfärdade till besättningen, men att detta inte är tillräckligt allvarligt för att motivera ett så högt bötesbelopp.