Odfjell köper och säljer fartyg

Norska Odfjell köper tankfartyget Jo Brevik, 33.190 dwt, av Star Tankers för en icke offentliggjord summa. Fartyget byggdes 1986. Samtidigt säljer Odfjell 23.000 dwt-tankfartygen Bow Pioneer och Bow Hunter, byggda 1982 respektive 1983, till Star Tankers men fartygen går tillbaka till Odfjell på charter. Inte heller här är någon köpesumma offentliggjord. Odfjell avslutar också nuvarande timecharter-avtal som gäller de två 23.000 dwt-tankfartygen Bow Asir och Bow Arar som ägs av Star Tankers. Båda fartygen är byggda 1982.