Odfjell i nytt joint venture

Odfjell har startat ett joint venture med saudiska NCC där man inledningsvis poolar 15 tankfartyg på totalt 660.000 ton dödvikt. Verksamheten sjösätts vid årsskiftet och med nuvarande planer kommer poolen att växa till 31 fartyg på totalt 1,4 miljoner ton dödvikt över de kommande tre åren. Fartygen är i storleksordningen 40.000–45.000 ton dödvikt. NCC har sexton 45.000-tonnare i beställning hos SLS Shipbuilding i Sydkorea.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.