Odfjell Drilling riggar sålda till Bermuda

Odfjell Drilling, som kontrolleras av Marianne och Helene Odfjell, har sålt sina tre halvt nedsänkbara borriggar ”Deepsea Bergen” och ”Deepsea Delta” till ett Bermuda-registrerat bolag. Affären avslutades i december men riggarna har fortfarande norskt flagg. Förändringen i ägandet av riggarna är ett resultat av de nya regler som innebär att beskattningen för ägare av riggar skiljer sig från beskattningen av ägare av fartyg. Odfjell Drilling har tillkännagivit ett resultat för förra året på 148 miljoner NOK efter skatt. Detta skall då jämföras med resultatet för 2004 som innebar en förlust på 1,0 miljarder NOK vilket i huvudsak beror på en värdeminskning av riggarna på 900 miljoner NOK. Utsikterna i år för Odfjell Drilling ser ut att innebära ytterligare resultatförbättringar. En av riggarna har uppdrag fram till 2011 och två till 2009.