Odense varslar 175 anställda

Odense Steel Shipyard har varslat 175 anställda om uppsägning som en del av företagets strategi att minska kostymen. De 175 anställda arbetar främst inom ingenjörs- och teknikavdelningarna samt som arbetsledare.– Vi har inte fått några nya order sedan början av 2008 och utsikterna för framtiden ser dystra ut med tanke på den lågkonjunktur vi befinner oss i, säger Finn Buus Nielsen, vd för varvet.För närvarande har varvet en orderbok på sex capesizefartyg, sju roro-fartyg och tre fregatter. Sedan tidigare har varvet beslutat att säga upp 500 personer från mars 2010, då majoriteten av orderboken ska ha levererats.