Odense ska bygga ny serie bulkfartyg

Odense Steel Shipyard har tecknat en order med grekiska Carras Hellas Group om en serie på fyra capesize bulkfartyg om 180.000 ton dödvikt, det nya capesize-segmentet. De nya fartygen har designats i samarbete mellan varvet och beställaren. Leverans skall ske under 2009 och 2010 vilket upptar all kapacitet hos Odense Steel Shipyard under denna period.Odense-varvet har inte byggt några bulkfartyg sedan 1982–1983 då de bägge capesize-fartygen Elsam Jylland och Elsam Fyn levererades. Carras Hellas Group opererar en flotta om 18 bulkfartyg med tonvikt på capesize.