Odense säljer sitt tyska varv

Odense Staalskibsværft A/S har sålt Volkswerft Stralsund GmbH till tyska Hegemann-koncernen med övertagande i augusti. I koncernen ingår sedan tidigare Peene-Werft i Wolgast, Hegemann Rolandwerft i Bremen och Deutsche Industrie Werke i Berlin. Parterna har enats om att inte ange köpeskillingen, men källor i marknaden bedömer att priset blev relativt lågt. Odensevarvet, som ägs av A.P. Møller-Mærsk, förvärvade Volksverft Stralsund 1998 men de förväntade synergieffekterna uteblev och verksamheten har varit förlustbringande.