Odense får kontrakt om fyra ro-ro-fartyg

Odense Steel Shipyard har skrivit under ett kontrakt med Hong Kong-baserade Pacific Basin Shipping Limited för två ro-ro-fartyg (samt optioner om ytterligare två) för leverans mellan 2009 och 2011 för en summa av USD 375 miljoner. Pacific Basin Shipping har inte opererat ro-ro-fartyg tidigare men vill ta nya marknadsandelar, fartygen kommer att sättas in för trafik längs kuster i Asien. Bolaget är en stor bulkoperatör med en flotta på 94 fartyg, av vilka 33 är handysize bulkfartyg och ägs inom gruppen medan 61 fartyg är på charter.