Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Forskning | Offshore | Specialfartyg

Oden till Arktis

Sjöfartsverkets isbrytare Oden ska åter till Arktis för en expedition med svenska, amerikanska och ryska forskare.

Oden hyrs in av svenska Polarforskningssekretariatet för expeditionen Swerus-C3. Det svensk-rysk-amerikanska samarbetet ska studera klimatförändringar och hur Arktis bildades. Ombord finns runt 80 forskare. Detta är 15:e gången som isbrytaren fungerar som en plattform för en forskningsexpedition.

Lomonosovryggen

Oden lämnar Trömsö den 6 juli och seglar längs med den ryska ishavskusten till Barrow i Alaska. Omkring den 20 augusti genomförs ett byte av forskare och besättning i Barrow, och expeditionens andra etapp inleds. Rutten tillbaka till Skandinavien går över Lomonosovryggen, en undervattensbergskedja i närheten av Nordpolen, och expeditionen beräknas åter i Tromsö den 4 oktober.

Byggd i Göteborg

Oden levererades 1989 från Arendalsvarvet. Hon har en längd på 107,7 meter och bredd på 31,2 meter. Till skillnad från de flesta av statsisbrytarna, som har dieselelektrisk drift, har Oden en rent dieselmekanisk framdrivning med fyra stycken Sulzer ZAL4OS åttacylindriska dieselmotorer på 4,6 MW vardera. Hjälpmaskineriet utgörs av fyra stycken sexcylindriga motorer av samma konstruktion. Dessutom har Oden två värmepannor för uppvärmning.