Isbrytaren Oden i Helsingborg under förberedelserna för förra årets expedition.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Forskning

Oden ska ta forskare till norra Grönland

I augusti ska isbrytaren Oden på ännu en expedition till Grönland. Forskarna ombord ska bland annat studera hur smältande glaciärer bidrar till att höja den globala havsnivån.
Expeditionen planeras och genomförs av Polarforskningssekretariatet, som hyr isbrytaren Oden av Sjöfartsverket under sommarhalvåret. Fokus för årets expedition ligger på att undersöka hur mycket och hur fort inlandsisen på Norra Grönland kan bidra till den globala havsnivåhöjningen. Enligt Polarforskningssekretariatet är kunskapen idag otillfredsställande om vad som sker när smältande glaciärer möter havet och blir till havsvatten. För att kunna ta fram scenarier för hur mycket den globala havsnivån kommer att stiga i takt med ett varmare klimat vill forskarna veta mer i detalj hur dessa processer går till.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]vad som sker när smältande glaciärer möter havet och blir till havsvatten. För att kunna ta fram scenarier för hur mycket den globala havsnivån kommer att stiga i takt med ett varmare klimat vill forskarna veta mer i detalj hur dessa processer går till.

Nästa vecka påbörjas lastning och utprovning av forskningsutrustning ombord på isbrytaren Oden i Helsingborgs hamn. Den 15 juli ska fartyget avgå från Helsingborg med kurs mot Grönland. I början av augusti ska Oden lämna hamnen i Thule på nordvästra Grönland med 40 forskare ombord som representerar universitet och forskningsinstitut i sex länder.

Hälften av forskarna som deltar i expeditionen arbetar vid Stockholms universitet inom områden som maringeologi, geofysik, geokemi, glaciologi, oceanografi och paleogenetik (forntida DNA). Forskare vid Göteborgs universitet, KTH och Linnéuniversitet deltar också i expeditionen. Vetenskapliga ledare för expeditionen är Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet, och Nina Kirchner, professor i glaciologi vid Stockholms universitet.

Expeditionen ingår i ett bredare forskningsprogram, North Greenland Earth-Ocean-Ecosystem Observatory (GEOEO) och sommarens expedition blir den tredje med Oden till norra Grönland. Martin Jakobsson har lett de två tidigare expeditionerna Petermann 2015 och Ryder 2019 tillsammans med amerikanska kollegor. Sommarens expedition, med namnet North of Greenland 2024, ska ta forskarna till glaciären C.H. Ostenfeld.

– Under Ryder 2019-expeditionen blev Oden det första fartyget att nå fjorden där Ryderglaciären mynnar ut i havet. Vi kartlade ett grundområde framför glaciären som delvis blockerar varmare vatten från att smälta den underifrån. Detta kan förklara varför Ryderglaciären smält mindre än den närliggande Petermannglaciären de senaste decennierna. Nu siktar vi på nästa outforskade fjord, där C.H. Ostenfeldglaciären finns. Den har i princip förlorat hela sin flytande istunga efter 2002, och orsakerna är okända. Vi behöver mätdata från dessa svårtillgängliga fjordar för att förbättra våra projektioner av Grönlandsisens utveckling i ett varmare klimat och dess påverkan på den globala havsnivån, säger Martin Jakobsson i ett pressmeddelande.

Nina Kirchners forskning ombord på Oden fokuserar på glaciärtungor längs med norra Grönlands kust. Med sig på expeditionen kommer hon att ha instrument och farkoster som ska hjälpa att undersöka och synliggöra de delarna av glaciären som vanligtvis gömmer sig för det mänskliga ögat, eller är för farliga att studera på nära håll. Bland annat ska en autonom undervattensfarkost åka in under istungan för att genomföra unika mätningar.

– De sista förberedelserna och testerna inför expeditionen pågår för fullt, och nu ser jag fram emot att själva expeditionen börjar! Om inget oförutsett händer med alla instrument, sensorer och farkoster, kommer vi att komma hem med unika data från ett område som kan ses som ett nyckelområde för norra Grönlandsisens stabilitet. Men det är inte slutet, utan då börjar vi föra in dessa data i numeriska modeller, som sedan kan ge bättre prognoser kring framtida havsnivåhöjningar, säger Nina Kirchner i pressmeddelandet.

Förutom forskning ombord på Oden och i havet runt isbrytaren kommer en forskargrupp som leds av paleogenetikern Love Dalén vid Stockholms universitet att samla prover på land.

Enligt Polarforskningsinstitutet finns en risk att havsisen ställer till det så att Oden inte kan komma in i Victoriafjorden som är ett av målen för expeditionen. Därför har flera alternativa forskningsplaner utarbetats.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]