Fotograf: Oceanbird

Kategori: Innovation

Oceanbirds Wing 560 godkänns av DNV

Det första vingseglet från Oceanbird, Wing 560, har fått principgodkännande (AiP) av klassningssällskapet Det Norske Veritas.

Diskussionerna med DNV som nu har lett fram till principgodkännandet (Approval in Principle) startade innan det ens fanns ett Oceanbird-koncept, uppger företaget i ett pressmeddelande. Även om Oceanbird litade på designen så fanns det vissa osäkerheter. 

– Det här är ett av de första styva vingseglen som ska luta i hårda vindar som en säkerhetsfunktion som får principgodkännande. Därför är det betryggande att DNV stödjer vår säkerhetsfilosofi eftersom vi nu går från vision till förverkligande. Om bara några månader kommer vi att börja montera våra första fullskaliga vingprototyper, som kommer att finnas ombord på ett fartyg om ungefär ett år från nu, säger Niclas Dahl, vd på Oceanbird i pressmeddelandet.

Bedömer att designen är genomförbar

Ett principgodkännande är en oberoende bedömning av ett koncept inom överenskomna ramar, som bekräftar att designen är genomförbar och att det inte finns några väsentliga hinder (så kallade showstoppers) för att förverkliga konceptet. DNV har undersökt hur vingen hanterar extrema förhållanden som hård vindbelastning, snö och is samt vågor på däck. Man har också undersökt redundansen i system för hantering av seglen (trimning, revning och vikning) samt styrsystem, maskiner och elektriska komponenter.

Viktigt partnerskap

– Vi är glada att kunna tilldela Oceanbird principgodkännande för deras framdrivningssystem med vindassistans. Sådana system utlovar förbättrad effektivitet inom sjöfarten och partnerskap som detta spelar en viktig roll för branschens väg mot dekarbonisering, säger Hasso Hoffmeister, senior chefsingenjör på DNV i pressmeddelandet.

Mer än minimikraven

Ett önskemål från Oceanbird var att granskningen skulle gå utöver minimikraven, detta för att minska osäkerheter kring konceptet.

– Säkerhet är vår högsta prioritet och därför ville vi att DNV skulle göra en omfattande granskning av designen. Det goda samarbetet med DNV har varit väldigt viktigt för oss. Vi litar på vår design och det här stärker oss när vi går in i nästa steg som är typgodkännande och montering av en prototyp, säger Mikael Razola, teknisk direktör på Oceanbird i pressmeddelandet.