Under 2024 ska ett vingsegel från Oceanbird installeras på ett av Wallenius Wilhelmsens fartyg.

Fotograf: Oceanbird

Kategori: Energi

Oceanbird satsar på retrofit-installationer

Genom att sätta ett vingsegel på ett existerande roro-fartyg kan bränsleåtgången minskas med 7–10 procent. Det menar Oceanbird, som under 2024 ska genomföra ett fullskaligt test ombord på Wallenius Wilhelmsens fartyg Tirranna.

Oceanbird tillsammans med projektpartners meddelade nyligen att man fått nio miljoner euro i stöd från EU-fonden Horizon för att utveckla och konstruera Orcelle Wind, världens första vinddrivna roro-fartyg. Under en direktsänd webcast på Abba Arena i London i förra veckan presenterades projektet närmare. En viktig del är att genomföra ett fullskaligt test av vingseglet ombord på ett befintligt fartyg, vilket nu blir möjligt med hjälp av stödet från EU-fonden.

– Vi har allt på plats nu. Vi har finansieringen, vi har R&D och vi har samarbetspartners. Det här är en verkligt bra start på vägen mot en hållbar sjöfart. Jag är otroligt exalterad över detta, sa Niclas Dahl, vd för Oceanbird, när projektet presenterades.

Snabbar på omställningen

Han förklarade att Oceanbird ser två spår i den ”sjöfartens revolution” som han kallar vingseglen. Förutom helt vinddrivna fartyg tittar man även på retrofit-installationer – att sätta vingsegel på befintliga fartyg för att snabba på omställningen.

– Det kommer att ta lång tid att förändra hela marknaden och därför är det viktigt att fokusera även på de 60.000 handelsfartyg som finns idag, sa han.

  • På sikt är tanken att vingsegel ska kunna installeras på fartyg ur alla olika segment. Illustration: Oceanbird
  • Niclas Dahl, vd för Oceanbird. Foto: Oceanbird
  • Oceanbird Wing 560 är utvecklat av AlfaWall Oceanbird, ett joint venture bildat 2021 mellan Alfa Laval och Wallenius. Illustration: Oceanbird

Fullskaliga tester iland och ombord

I mitten av 2024 kommer ett vingsegel att installeras ombord på Wallenius Wilhelmsens fartyg Tirranna i samband med ett planerat varvsbesök. Innan dess ska man i år genomföra fullskaliga tester iland för att modifiera och optimera tekniken och utbilda fartygets besättning.

– Det här är en process där vi lär oss saker hela tiden. Vi har gjort många tester redan, vi har testat digitalt med avancerade modeller och vi har kommit väldigt långt. Nu är det dags att ta nästa steg och det är otroligt spännande, sa Niclas Dahl.

Ett vingsegels effektivitet vid en retrofit-installation beror på olika faktorer som fartygstyp och rutt. Enligt Niclas Dahl kan det handla om en bränslereduktion på 7–10 procent per segel på ett stort oceangående bilfartyg. Beräkningen är gjord utifrån att fartyget inte reducerar sin fart. Här skiljer sig idén med retrofit-installationer från Oceanbird-konceptet, som bygger på vinddrivna fartyg och 90 procent mindre bränsleåtgång. Det senare kräver anpassad fart och flexibilitet i tidtabellen.

Ska ses som komplement

Enligt Roger Strevens, chef för Global Sustainability på Wallenius Wilhelmsen, finns ett stort intresse från rederiets kunder för den nya tekniken. Han påpekar att en retrofit-installation av vingsegel ska ses som ett komplement som går att kombinera med annat.

– Istället för att se vingsegel som en konkurrent till andra lösningar ska det ses som ett komplement till andra framdrivningsalternativ och nya bränslen, sa han under den webbsända presentationen.