Kategori: Skeppsbyggnad

Oasis-beställningen förlorad redan innan regeringens beslut

Finlands näringsminister Jan Vapaavuori säger i en intervju till Yle att det i efterhand har framkommit synnerligen starka indicier på att beslutet var taget om att beställningen på en tredje Oasis skulle glida till Frankrike redan innan regeringens finanspolitiska ministerutskott beslöt att inte bevilja ett tilläggslån på EUR 50 miljoner.

– Vi kan inte bevisa det, men våra tjänstemän som dagligen är i kontakt med både Frankrike och Förenta Staterna har bildat sig en stark uppfattning om detta, säger han.

Ministern betonar att det från början ingalunda var klart att beställningen skulle gå till Frankrike. Enligt honom fördes förhandlingar mellan STX Finland och beställaren redan under sommaren och i detta skede hade inte ens någon offert begärts in från Frankrike.

– Royal Caribbean förhandlade enbart med den finländska parten men beroende på varvets dåliga ekonomiska situation, med en kumulativ förlust på över EUR 200 miljoner under flera år, men framför allt den koreanska ägarens ovilja att satsa pengar blev ekvationen i praktiken omöjlig.

– Projektet föll på finansieringen, som i sin tur föll på att ägaren inte tog det ansvar som en ägare bör ta, fastslår Vapaavuori.