O. W. Bunker förnyar flottan

O. W. Bunker & Trading Ltd. har inlett de sista stegen i bolagets förnyelse av flottan. Två äldre fartyg har sålts och två Clipperägda tankfartyg har kontrakterats på bareboat-charter för en period av sju år, vidare så har ett svenskt tankfartyg tagits på långtids-timecharter. O. W. Bunkers har sålt veteranen Tinka som funnits i flottan sedan 1990, och Breeze som har varit i flottan sedan 1993. Tinka har sålts till en grekisk operatör för övertagande den här månaden medan Breeze har sålts till en rysk operatör. Som ersättning har rederiet bareboat-chartrat Clipperägda Clipper Barolo och Clipper Barbera. De 2005/06-byggda fartygen kommer byta till DIS-registret och segla under namnen OW Copenhagen och OW Aalborg. Fartygen på 3.769 dwt kommer operera i en pool med svenska tankfartyget Neptunus, som ägs av Sirius. Under de senaste åren så har O. W. Bunker gjort sig av med flera äldre tankfartyg.