Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Container | Miljö | Tank

Nytt svenskt system för Arktis-övervakning

Sjöfartsverket kommer i samband med isbrytaren Odens expedition till Arktis att testa ett nytt system för sjötrafikövervakning. Systemet är ett samarbete mellan Sjöfartsverket och Chalmers. 

Det är mot bakgrund av den stadigt ökande sjötrafiken i Arktis som Sjöfartsverket nu vill testa det nya övervakningssystemet under Odins kommande forskningsexpedition. Dels har behovet av säkerhet och miljöskydd ökat i området, dels är Arktis ett av svåraste områdena i världen att skydda mot olyckor. Det nya systemet är därför tänkt att förbättra förutsättningarna för sjöräddning, isbrytarassistans och miljöskydd.  

– Sverige har en lång erfarenhet av vintersjöfart i de norra delarna av Östersjön och Bottenviken. Vår kunskap är värdefull för säkerhet och miljöskydd nu när nya trafikmönster i Arktis börjar ta form, säger projektledaren Per Setterberg på Sjöfartsverket.

Bygger på befintlig teknik 

MICE, eller MONALISA Ice, som projektet heter drivs i samarbete mellan svenska Sjöfartsverket och Chalmers tekniska högskola i Göteborg. MICE syftar till att dra nytta av det bredare MONALISA-projektet som leds av Sjöfartsverket och gör det möjligt att övervaka sjötrafiken globalt utan behov av landbaserad infrastruktur som till exempel AIS-basstationer eller radiokommunikation.

– Vi drar nytta av konceptet Sea Traffic Management (STM) som utvecklats inom ramen för MONALISA-projektet och anpassar det till den arktiska miljön, säger Per Setterberg.

Fartygen blir basstationer

Tekniken bygger på att fartygen i området används som basstationer för att skicka information om omgivande trafik samt egen kurs, fart, position och andra relevanta uppgifter. Informationen utbyts med en koordineringscentral i land via satellitlänk. Samma satellitlänk används sedan för utbyte av fartygsrutter och annan nödvändig kommunikation mellan fartyget och landcentralen.

– Det är en lösning på behovet av förbättrad sjötrafikövervakning, samordning och stöd i den arktiska regionen, säger Per Setterberg.