Nytt strejkvarsel i Göteborgs Hamn

Svenska Hamnarbetarförbundet har lagt ett nytt strejkvarsel mot Göteborgs Hamn. Varslet omfattar en total arbetsnedläggning under två timmar den elfte maj. Det nya strejkvarslet är en reaktion på att medlemmar i Transport, som har kollektivavtal och fredsplikt, jobbade under förra veckan, då mellan 76 och 130 hamnarbetare togs ut i strejk per dag. Enligt motparten är detta helt enligt reglerna.– Hamnarbetarförbundet menar att arbetsgivaren bryter mot god sed. Göteborgs hamn följer, som vi ständigt får upprepa, reglerna enligt den svenska modellen. God sed i detta fall borde handla om att Hamnarbetarförbundet tar sitt ansvar och sätter sig ner och pratar med Transport så att vi alla tre, arbetsgivare och berörda fackförbund, gemensamt kan jobba för ett trepartsavtal, säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Hamnar och Transportgruppen.