Bornholmslinjens Express 1, Unity Lines Polonia och Polferries Cracovia i Ystad Hamn.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

Nytt rekordår i Ystad

Ystad hamn summerar nu ytterligare ett år med rekordsiffror för passagerartrafiken, det för tredje året i rad. Dock har godsvolymerna i hamnen minskat med nära åtta procent.

Det har slagits nya rekord i Ystad Hamn på många fronter under 2022. Antalet anlöp steg med 1,9 procent, antalet personbilar som transporterats ökade med 6,3 procent och antalet passagerare med 8,6 procent. Enligt Ystad Hamns pressmeddelande är det tredje året i rad som hamnens passagerarfärjor till Polen och Bornholm går framåt, trots tuffa tider och en utdragen pandemi.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att hamnens satsningar tillsammans med rederierna Unity Line, Polferries och Bornholmslinjen ger resultat, säger Björn Boström, vd för Ystad Hamn i pressmeddelandet.

Björn Boström, vd för Ystad Hamn. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Nya lägen har skapat möjligheter

Under 2021 öppnade hamnen två nya färjelägen som möjliggör för fartyg upp till 240 meter att anlöpa hamnen. De nya färjelägena är komplement till de existerande och enligt hamnen har de nu sju färjelägen för passagerare, personbilar, bussar och lastfordon varav ett är kombinerat även för järnvägsvagnar. 

De nya färjelägena har även skapat större möjlighet för Ystad att ta emot kryssningsfartyg. Såväl 2021 som 2022 besökte Viking Cinderella Ystad och hamnen arbetar nu för en utökning av kryssningsverksamheten.

– Vi ser att det finns ett intresse för kryssningsbesök i Ystad som är en mycket lämplig destination med både möjlighet att med fartygen stadsnära gå runt i staden och åka på bussutflykter på Österlen med allt vad det kan erbjuda, säger Björn Boström i pressmeddelandet.

Minskning av godsvolymerna

Godsutvecklingen i hamnen har påverkats av både kriget i Ukraina och det ekonomiska läget i Europa. Totalt minskade godsvolymen med 7,9 procent. Delar av godsverksamheten har dock ökat där hantering av bulk ökade med hela 93,7 procent mot föregående år. Det är främst utlastning av spannmål som är orsaken till ökningen men även pellets och flis ingår i hanteringen.

Ystad Hamn meddelar vidare att de ser fram emot 2023, ett år då Bornholmslinjen kommer att sätta in världens största passagerarkatamaran, HSC Express 5, i trafiken mellan Ystad och Bornholm. Fartyget kommer att sättas i trafik efter påsk.