Wasalines nybygge Aurora Botnia under avgång från Umeå.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik

Nytt rekordår för Wasaline

Wasalines succé med Aurora Botnia på linjen mellan Umeå och Vasa bara fortsätter. När rederiet nu presenterar sina siffror för 2022 står det klart att det blivit ännu ett rekordår.

Trots reserestriktioner i kölvattnet av pandemin under inledningen av året med ett tufft första kvartal, så ökade Wasaline sin passagerarvolym med 149 procent under 2022 från år 2021. Rederiet transporterade 267.757 passagerare under året (2021 var siffran 107.659). Det är dessutom en ökning med 31 procent mot år 2019 då Wasaline transporterade 204.704 passagerare.

Antalet passagerarfordon ökade med 126 procent mot 2021. 

Nytt rekord varje månad

Enligt ett pressmeddelande från Wasaline har rederiet slagit nya passagerarrekord varje månad sedan i mars då pandemirestriktionerna avskaffades. Genom nybygget Aurora Botnia, som sattes i trafik i slutet av sommaren 2021, har rederiet kunnat öka antalet avgångar på linjen med 14 procent till 1.133 seglingar under förra året (2021: 990).

Även på fraktsidan gjorde rederiet ett nytt rekord med en ökning på 4,4 procent mot föregående år. Från slutet av februari bidrog det ryska anfallskriget enligt rederiet till höjda energikostnader, vilket mattade av frakttillväxten.

– Med vårt nya energieffektiva fartyg Aurora Botnia ser jag fram emot fortsatt tillväxt både på frakt och passagerarsidan. Vi kan se en tydlig trend att både passagerare och fraktkunder värderar våra kontinuerliga insatser att minimera klimatpåverkan i vår trafik med världens miljövänligaste fartyg. Under året har vi lyckats reducera energikonsumtionen med 21 procent per resa och CO2-utsläppen har minskat med 19,6 procent. Vi kommer att fortsätta våra satsningar på att fortgående reducera vårt klimatavtryck, säger Peter Ståhlberg, vd för Wasaline i pressmeddelandet.

Rejält ökad omsättning

Rederiet meddelar vidare att deras totala omsättning ökat med 78,6 procent mot 2021.

– Denna goda fortsatta tillväxt ger oss möjlighet att även i framtiden vara i framkant med innovationer som gynnar miljön. Vi får hoppas att vi även i fortsättningen kan fortsätta med trafiken i Kvarken med samma förutsättningar som tidigare, utan att Finland inför special undantag för utsläppshandel i Östersjön, säger Peter Ståhlberg i pressmeddelandet och fortsätter:

– Jag vill rikta ett stort tack till alla fraktkunder och passagerare. Jag vill också tacka hela personalen som dagligen gör ett enastående arbete med att se över alla kostnader och ser till att beredskapstrafiken fungerar störningsfritt över Kvarken.