Fotograf: Skaw Shipping & Transport

Kategori: Kortsjö | Miljö | Torrlast

Nytt rederi transporterar bergmassor sjövägen

Skaw Shipping & Transport vinner upphandling av sjötransporter i anslutning till byggnationen av E4 Förbifart Stockholm.
Skaw Shipping & Transport AB har i hård internationell konkurrens vunnit upphandling med Trafikverket av 3,6 miljoner ton krossat bergmaterial från Södra Lövön under en treårsperiod i det stora vägbygget E4 Förbifart Stockholm.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]sport AB har i hård internationell konkurrens vunnit upphandling med Trafikverket av 3,6 miljoner ton krossat bergmaterial från Södra Lövön under en treårsperiod i det stora vägbygget E4 Förbifart Stockholm.

Skaw Shipping & Transport AB, som bildades tidigare i år, fokuserar på inrikessjöfart och på att i största möjliga mån nyttja vattenvägen för att bidra till att minska klimatpåverkan. Med ett tydligt fokus på småskalig sjöfart startades verksamheten upp under våren med specialtransporter av husmoduler sjövägen. Nu har även bygglogistikverksamheten etablerats.

Från överlåtelsen av Tofte till de nya ägarna i Göteborg den 26 september. Från vänster Klas Berg, Lennart Sandinge och Fredrik Andersson. Foto: Helena Lundgren Landin.

Skaw Shipping & Transport AB har för ändamålet i september förvärvat bogserbåten Tofte från Sandinge Bogsering & Sjötransport. Därtill har rederiet köpt pråmen Oliver och planerar att etablera ett tvåpråmskoncept genom att förvärva ytterligare en pråm. I nuläget har ytterligare tonnage chartrats in för att säkerställa kapaciteten under en uppstartsperiod.

– Vi är jätteglada och oerhört stolta över det förtroende vi fått av Trafikverket för att bidra i detta projektet, säger Klas Berg, som är en av grundarna till rederiet.

Pråmen Oliver och pushbogseraren Tofte. Foto: Skaw Shipping & Transport.

I ett pressmeddelande säger han vidare att rederiet tycker sig se en ökad efterfrågan för den här typer av tjänster där mindre fartyg kan nyttja vattenvägens fulla potential på ett för kunden kostnads- och miljöeffektivt sätt.

– Kunderna efterfrågar en operatör som kan erbjuda en kostnadseffektiv och redundant transportlösning från site till site, och där kan vi som agil aktör skapa ett erbjudande som ger kunden ett mervärde.

Enligt Skaw Shipping & Transport AB innebär den aktuella överflyttningen av transport från väg till sjöfart i detta första projekt en 60 procents besparing av CO2e jämfört med lastbilsalternativet. Det finns dock en fortsatt mycket stor förbättringspotential för sjöfarten vad avser fartygens utsläpp, påpekar Kristofer Andrén, medgrundare av Skaw Shipping & Transport.

– Vi har arbetat med det här projektet i cirka fyra månader, och tycker oss ha fått ihop ett koncept med en bra utgångspunkt. Vi tittar redan nu på hur vi kan göra miljömässiga förbättringar på vårt koncept i framtiden tillsammans med flera olika aktörer i branschen, så som elektrifiering av lasthanteringsutrustning, och om vi kan utgöra testplattform för en vätgasdriven isbrytande bogserbåt.

E4 Förbifart Stockholm blir en 21 km lång ny sträckning av E4 väster om Stockholm, mellan Kungens kurva i söder och Häggvik i norr. Drygt 18 km går i tunnel under Mälaren för att skona viktiga miljö- och kulturvärden.

När Förbifart Stockholm byggs kommer totalt cirka 19 miljoner ton berg från bergtunnlarna att transportera och tas omhand på ett effektivt och miljöanpassat sätt, uppger Skaw Shipping & Transport AB i pressmeddelandet.

För att inte belasta vägnätet med alltför många tunga transporter kommer tillfälliga hamnar att anläggas på Lovö, vid Malmviken och på norra Lovö, varifrån cirka 50 procent av bergmassorna kommer att transporteras bort. Mellan arbetstunneln och den tillfälliga hamnen transporteras bergmassorna på bandtransportörer. Därifrån kommer bergmassorna att transporteras sjövägen till tillfälliga mottagningsplatser.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]