Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse.

Fotograf: Lighthouse

Kategori: Forskning

Nytt miljonstöd till Lighthouse

Västra Götalandsregionen tilldelar nio miljoner i projektstöd till Lighthouse, som vill utöka verksamheten med fler medlemmar och mer samverkan.

Lighthouse har tilldelats nio miljoner kronor i projektstöd av Västra Götalandsregionen (VGR). Stödet löper över 4,5 år. Lighthouse meddelar att stödet ligger i takt med organisationens tredje fas, där ambitionen är att verksamheten ska växa med fler medlemmar och mer samverkan kring forskning och innovation om hållbar sjöfart.

– Det är väldigt roligt att VGR har förtroende för oss och vill fortsätta stödja vår verksamhet, säger Åsa Burman, verksamhetschef på Lighthouse, i ett pressmeddelande.

”Tar stort ansvar”

Västra Götalandsregionen har bidragit till finansieringen av Lighthouse sedan 2015. Även innan dess var regionen med och byggde upp sjöfartsforskningen i Göteborg, skriver Lighthouse.

– Man har också varit engagerade i Lighthouse verksamhet, inte minst i den strategiska utvecklingen. För oss och den svenska sjöfartsforskningen är VGR en viktig finansiär som förstår att utmaningarna vi står inför inte är lösta bara för att man gått in med medel i fem år. Statliga finansiärer kan snabbt skifta fokus på vad som ska forskas på beroende på politiska vindar och trender. VGR tar ett stort ansvar för utvecklingen i Sverige, säger Åsa Burman.

Lighthouse den centrala noden

Projektstödet innebär att Västra Götalandsregionen tilldelar Lighthouse två miljoner kronor per år, från 1 juni 2022 till och med 2026.

– Lösningar för omställning av den internationella sjöfarten är fortsatt ett viktigt område där svenska aktiviteter koncentreras till västkusten och där Lighthouse bidrar genom att vara den centrala noden i utvecklingen, säger Anders Carlberg, avdelningschef FoUU, Västra Götalandsregionen.