Från mentorskapsprogrammets hemsida.

Kategori: Arbetsmarknad | Mångfald

Nytt mentorskapsprogram för sjöfartens kvinnor

Wista Sweden startar nu ett mentorskapsprogram för kvinnor inom sjöfartsbranschen. "Vi vill se fler kvinnor i branschen, så det gäller att den som satsar på en karriär inom shipping trivs, utvecklas och vill stanna", skriver organisationen.

Syftet med Wista Swedens nya mentorskapsprogram är att synliggöra kvinnorna i sjöfarten och stärka förutsättningarna för att fler stannar i branschen genom att stötta individer och skapa möjlighet att utvecklas genom goda samtal. Ett mentorprogram bidrar också med ett kontaktnät som det annars tar många år att bygga upp, skriver Wista Sweden i ett pressmeddelande.

Mentorer från Wista

Mentorskapsprogrammet vänder sig till kvinnor inom sjöfarten, både till studenter som läser sista året och till yrkesverksamma som är relativt nya på arbetsmarknaden. Mentorerna rekryteras från Wista Sweden, där det finns representanter från hela branschen.

”Att delta i ett mentorprogram är givande för både adept och mentor. Som adept får man fördjupa den egna utvecklingen och lärandet, som mentor får man använda sin erfarenhet och kompetens på ett nytt sätt. Det kommer även att skapa tid till egen reflektion”, skriver Wista Sweden.

Globalt nätverk

Wista Sweden, den svenska delen av globala nätverksorganisationen Wista, Women’s Shipping and Trading Association, har sedan 1987 verkat för att stötta och synliggöra kvinnor som arbetar med sjöfart. Wista har omkring 3.800 medlemmar i drygt 50 länder.