Fotograf: Hampus Rischel

Kategori: Arbetsmarknad | Utbildning

Nytt kvinnligt nätverk inom sjöfarten

Shipping Chicks är namnet på ett nytt kvinnligt nätverk inom sjöfarten med målet att förenkla övergången från studier till arbetsliv.

– Vi saknade ett nätverk för oss kvinnor som är mittemellan skolan och karriären. Vi tycker varken Wista eller Youngship fångar upp det. Shipping Chicks är ett forum där man kan bygga nätverk, få en fadder, bolla idéer och tankar. Hur funkar en anställningsintervju? Hur är det att vara kvinna och vara ute på praktik? På skolan får man ju en mer formell version, här blir det mer informellt, säger Elisabeth Schröder, som är ordförande i föreningen och nyexad.

I övrigt består styrelsen av Christine Malmros, Julia Erixon, Klara Ekström och Madelene Rodhe.

Göteborg och Kalmar

Shipping Chicks, som bara finns i Göteborg i nuläget, hade sitt första styrelsemöte i januari i år och föreningen har över 40 medlemmar bestående av Chalmersstudenter från sjökaptens- och sjöingenjörsprogrammen och sjöfart & logistik samt yrkesverksamma.

– Målsättningen är även att få med elever från Sjöfartshögskolan i Kalmar och bli en rikstäckande aktör, därför kommer vi att åka till skolans branschdagar i april och göra reklam för oss. Men vi kommer även att knyta internationella kontakter, eftersom många av jobben finns utomlands. Vår ambition är att kunna skicka några styrelsemedlemmar till konferensen ”Maritime Women – Global Leadership” i Malmö i slutet av mars för träffa sjöfartskvinnor på en hög nivå och knyta kontakter.

Stipendier

Enligt Elisabeth Schröder behöver föreningen ett ekonomiskt tillskott vid sidan av medlemsavgifter för att kunna genomföra olika aktiviteter, som att boka föreläsare och delta vid konferenser.

– Vi behöver hjälp med det ekonomiska. Vi tittar på stipendier och liknande för att få finansiering, vi har medvetet satt en låg medlemsavgift för att så många som möjligt ska kunna ansluta till nätverket.

– Vi vill utbilda våra medlemmar i saker som retorik och hoppas kunna boka en retorikföreläsare till exempel, och det kostar ju.