E-bunkerfartyget Fjord Zero ska kunna ladda mottagarfartyg med grön energi.

Fotograf: SeaFjord Energy

Kategori: Energi | Innovation

Nytt koncept ska leverera el till sjöss

Ett e-bunkerfartyg för grön el och ett flytande batterilager. SeaFjord Energy har utvecklat ett koncept för att leverera grön energi till sjöss.

Bunkerrederiet Fjordtank har med sina fartyg levererat olja till kunder i över 20 år. Tanken på att utveckla verksamheten och vara med i den fossilfria omställningen har funnits länge.

– Vi vill fortsätta verka i vår bransch och hjälpa till att på ett flexibelt sätt lösa energiförsörjningen till fartyg även i framtiden, säger Elias Magnusson, som driver Fjordtank tillsammans med sin bror Andreas Magnusson, till Sjöfartstidningen.

Två års konceptarbete

För två år sedan påbörjade de arbetet med konceptet och den nya fartygstyp som nu lanseras: ett bunkerfartyg som kan lagra, transportera och ladda upp fartyg med grön el. Verksamheten ligger i bolaget SeaFjord Energy och första fartyget ska få namnet Fjord Zero.

Elias Magnusson och Andreas Magnusson, grundare till SeaFjord Energy. Foto: Klara Johansson

E-bunkerfartyget Fjord Zero ska kunna ladda upp mottagarfartyg, som har batteripaket ombord, med fossilfri energi. Det kan också leverera el till fartyg som inte har batterier; då kan e-bunkerfartyget ligga intill som ett flytande batteripaket under hela hamnuppehållet eller i emissionsfria områden. 

– Vi ser att flera hamnar får svårt att uppfylla kommande krav på landanslutning av inneliggande fartyg. Om vi kan leverera el till fartyg på kajer som saknar anslutning så behöver hamnar inte ha dyr utrustning på alla sina kajer. Det behövs ingen komplex infrastruktur, säger Andreas Magnusson, CEO i SeFjord Energy.

E-bunkerfartyget kan också komplettera befintlig landströmsanslutning med extra effekt.

Kan ladda under gång

När mottagarfartyg kan laddas upp till sjöss och vid alla kajer så ökar flexibiliteten väsentligt, menar Elias Magnusson, COO i SeaFjord Energy. Fjord Zero ska också kunna följa med och ladda fartyg under gång. Det kan bli aktuellt för kryssningsfartyg som ska in i emissionsfria områden som norska fjordar.

  • Fjord Zero ska kunna ladda mottagarfartyg vid kaj eller till havs.

    Fotograf: SeaFjord Energy

  • Kryssningsindustrin är en stor potentiell marknad för SeaFjord Energy.

    Fotograf: SeaFjord Energy

  • Fartyget ska kunna ladda grön el från vindkraftparker eller andra förnybara källor.

    Fotograf: SeaFjord Energy

Sea Fjord Energy har i samarbete med FKAB utvecklat en fartygstyp på cirka 70 meter och med en leveranseffekt på cirka 50 MW. Batterikapaciteten är beräknad för att klara de större kryssningsfartygens hotellast under en hel dag, eller för att på en timme kunna ladda en elektrisk färja för framdrift på en sträcka som motsvarar avståndet mellan södra Sverige och norra Tyskland.

– Vi förlänger sträckan som fartyg kan köra helt elektriskt eftersom vi kan möta upp med snabb laddning ute till havs, säger Elias Magnusson.

På sikt kan det bli aktuellt att bygga större e-bunkerfartyg med mer kapacitet, menar bröderna. Bolagets vision är att ha flera fartyg som opererar på olika ställen.

E-bunkerfartyget kan också fungera som lagringsstation. Andreas Magnusson nämner möjligheten att handla med grön energi; ladda vid en tidpunkt och på en plats där elen är billig och ”lossa” någon annanstans eller vid en annan tidpunkt.

Kan bistå i kris

Ett annat användningsområde är att kunna bistå i beredskapssammanhang eller i krissituationer.

– Säg att en ö tappar sin energiförsörjning. Då kan vi gå dit och försörja med el tills man hittar en annan lösning. Eller hålla igång ett sjukhus, säger Elias Magnusson. 

Fjord Zero ska också kunna ladda grön el från vindkraftparker eller andra förnybara källor och leverera den dit kunden behöver. 

Världsunik lösning

Egentligen, påpekar de två grundarna, är idén med e-bunkerfartyg inte konstigare än att det idag finns fartyg som transporterar olja från raffinaderier istället för att det går en oljeledning till alla kajer. Men såvitt de vet har ingen hittills presenterat något liknande.

– Det är förstås kul att vara först. Det finns ett stort intresse från alla kunder och leverantörer som vi hittills har presenterat fartyget för, säger Elias Magnusson.

Helelektrisk drift

Fartyget är designat för att drivas helt elektriskt, vilket enligt bolaget gör det till den mest miljövänliga lösning som finns. I dagsläget pågår diskussioner med leverantörer, kunder och möjliga samarbetspartners.

– Om vi kan börja ”bunkra” fartyg med el vid Skagen så kommer de att kunna köra helt emissionsfritt hela vägen ner till Köpenhamn. Vår vision är att skapa möjlighet för hela sjöfarten, även oss själva, att bli mer hållbar och grön och att minska CO2-utsläppen för att vi ska kunna nå klimatmålen, säger Andreas Magnusson.