Gotland Horizon är namnet på ett nytt vätgasdrivet konceptfartyg för Gotlandstrafiken.

Fotograf: Rederi AB Gotland

Nytt koncept med vätgasdriven Gotlandsfärja

Gotland Horizon är namnet på det nya vätgasdrivna konceptfartyg som nu presenteras av Rederi AB Gotland, Gotland Tech Development och Destination Gotland. Ambitionen är en order 2025 och trafikstart fem år senare.

Med gasturbiner i kombination med ångturbiner är målet med det nya fartygskonceptet att trafiken till och från Gotland ska fortsätta med samma hastighet och service som i dag, men utan negativa utsläpp. Det skriver Rederi AB Gotland, Destination Gotland och Gotland Tech Development i ett pressmeddelande under torsdagen där de presenterar det nya konceptfartyget Gotland Horizon.

– Vi är stolta över att i dag kunna presentera vårt framtida fartygsprojekt för att ta ner utsläppen mot noll, Gotland Horizon. Vi är övertygade om att teknikutvecklingen kommer möjliggöra en utsläppsfri sjöfart, och vårt arbete med att ta fram ett koncept för ett utsläppsfritt fartyg är en väldigt viktig del för att kunna skapa en klimatneutral Gotlandstrafik, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland i pressmeddelandet.

Konceptfartyget Gotland Horizon. Bild: Rederi AB Gotland

Beställning år 2025

Projektet Gotland Horizon drivs av Rederi AB Gotland som har ambitionen att kunna beställa ett fartyg redan 2025, för att kunna gå i Destination Gotlands trafik senast 2030. Bolaget menar att fossilfri drift är framtiden för trafiken till Gotland.

– När CO2-utsläpp prissätts för sjöfarten och nya krav och regleringar kommer på plats kommer det bli allt dyrare att köra på fossila bränslen. En viktig utveckling för att få till en klimatomställning. Det känns därför väldigt bra att vi kan vara med och leda omställningen och möjliggöra en fossilfri överfart för alla Gotlandsresenärer, säger Marcus Risberg, vd Destination Gotland i pressmeddelandet.

Samarbeten över branschgränser

Fartygets gasturbiner kommer att ha en multi fuel-funktion, vilket innebär att konceptet är förberett för att kunna hantera andra typer av fossilfria bränslen i takt med teknikutvecklingen och tillgången på olika drivmedel. Ett led i det är även att Rederi AB Gotland nu fokuserar på nya samarbeten över branschgränserna för att få en ökad tillgång till fossilfria bränslen. 

– Utvecklingen av framtidens utsläppsfria fartyg för Gotlandstrafiken är avgörande för vårt klimatarbete. Målet om klimatneutralitet kommer nås genom en kombination av en utfasning av fossila bränslen på befintliga fartyg och genom att ta nya utsläppsfria fartyg i trafik, säger Marcus Risberg, vd Destination Gotland i pressmeddelandet.

Upp till 28 knop

Rederiet skriver vidare i pressmeddelandet att ambitionen är att fartyget ska vara byggt med material framställt med minsta möjliga klimatpåverkan, samtidigt som det drivs helt utan utsläpp. Med Gotland Horizon tar sjöfarten ett stort kliv mot att kunna bidra till minskade utsläpp i hela Östersjöregionen där fler fartyg kan bli fossilfria.

Konceptet har en design som anpassats för att fartyget ska kunna köra i upp till 28 knop, ha en kapacitet för 1.900 passagerare och kunna ta 600 personbilar alternativt 100 lastbilar.