Nytt japanskt system leder till betydligt billigare LNG-fartyg

Ett nytt system för inneslutning av gas under transport till sjöss har utvecklats i Japan. De nya fartygen kommer att kallas NGH-fartyg, Natural Gas Hydrate, och det första kan vara i drift inom fem år för att serva mindre och medelstora gasfält. NGH-systemet är stabilt under atmosfäriska förhållanden vid minus 20 grader, jämfört med de minus 163 grader som krävs för transport på LNG-fartyg. Kostnaden för att bygga ett NHG-fartyg på 160.000 kubikmeter beräknas till USD 60–70 miljoner. En LNG-tanker av standardtyp och av samma storlek kostar mellan USD 180–200 miljoner.