Nytt bokningssystem försämrade Tallinks resultat

Tallink Grupp hade en omsättning på EUR 186,6 miljoner under det första kvartalet av sitt räkenskapsår som började den 1 september. Det är EUR 3,7 miljoner mindre än under motsvarande period året innan. Nettovinsten blev EUR 200.000, vilket innebär en minskning med 97,7 procent jämfört med EUR 7,3 miljoner under första kvartalet året innan. Rederiet menar att resultatet beror på en minskning av antalet passagerare, vilket i sin tur orsakades av svårigheter med ett helt nytt bokningssystem. Ökade bunkerkosntader med EUR 7 miljoner och högre krediträntor påverkade också resultatet negativt. Koncernens tillgångar har ökat med 1 procent till EUR 1,46 miljarder och de långsiktiga krediterna har minskat med 3,3 procent till EUR 778,1 miljoner.