Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Arbetsmarknad | Politik

Nytt avtal klart för sjöfolket

Seko sjöfolk och Sjöfartens arbetsgivareförbund (Sarf) är överens om ett nytt avtal med lönehöjningar i alla tariffer. Avtalet gäller 13 månader.

Avtalet ger 530 kronor mer i månaden i alla tariffer, till det ökas ombordtillägget med 137 kronor i månaden.

– Vi är nöjda med uppgörelse som ger medlemmarna en ökning för en heltidsarbetande sjöman på 667 kronor i månaden säger Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk.

Avtalet gäller från och med den 1 mars i år och 13 månader framåt. Förutom höjningen i kronor räknas en rad tillägg upp med 2,38 procent. Uppgörelsen omfattar Storsjö-, Europa- och Thulelandsavtalet, Elevavtalet, Internationaliseringsavtalet samt Färjeavtalet och Hamnbogseravtalet.