Nytt arktiskt teknikforskningscentrum

Aker Yards har tillsammans med ABB, Wärtsilä och Kvaerner Engineering and Technology bildat Aker Arctic Technology (AARC) som tar över verksamheten från Masa Yards’ Arctic Technology Centre. AARC är ett dotterbolag till Aker Yards och de övriga delägarna i bolaget har en andel på 12,5 procent vardera. Verksamheten kommer att utvidgas så att man erbjuder utveckling av isgående tonnage till varv, rederier och offshoreoperatörer. Under detta år kommer AARC att låta bygga en modern anläggning med kontor och utrymmen för modelltester i Nordsjö (Vuosaari) öster om Helsingfors centrum. Till vd för AARC har utsetts Mikko Niini, som senast varit Vice President, Marketing and Sales i Kvaerner Masa-Yards.