Nytänkande från Deltamarin och Wärtsilä

Wärtsilä och Deltamarin presenterar en ny serie av färjekonstruktioner på Interferrykonferensen i New York den 3 till 6 oktober 2010. Deras ”Parametric Design Method” går ut på att särskilja de egenskaper som går att marknadsföra och inte går att marknadsföra på en färja. Enligt företagen kan avsevärda besparingar uppnås både i initialinvesteringar och operativa kostnader genom att använda modul- och parametertänkande för dessa element.