Nynäs ersätter tanktonnage med pråmar

Nynäs har chartrat in de belgiska tankpråmarna ”Bitpro 1” och ”Bitpro II” samt Fortums finska pusherbogserare ”Kari” och ”Aulis” på tre år. Dessa ersätter de äldre tankfartygen ”Engelsberg” (numera ”Rio Grande”) och ”Framnäs” (numera ”Rio Bravo”).