lördag 9 maj 2020
Förlängning. Gränskontrollerna kommer sannolikt att förlängas både en och två perioder till.

Flott. Nu ligger Symphony Sky vid kaj i Husum i väntan på besked om det krävs temporära reparationer innan hon går till varv.

Mer gods. Godshanteringen ökade under det fjärde kvartalet förra året, jämfört med samma period 2015.

Vegetabiliskt. Södertälje hamns alla fordon, maskiner och kranar går på 100 procent förnybart bränsle.

Tyskland viktigast. Både den svenska importen och exporten ökade under 2016 – något som märkts i Göteborgs hamn.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50