lördag 9 maj 2020
Formaliserad samverkan. Wista och IMO har undertecknat en MoU. ”Ska vi lyckas med omställningen till en miljömässigt och socialt hållbar sjöfart räcker det inte med alle *man* på däck”, säger Wista Swedens vice ordförande.

Igång. Nu har den första svenska statsisbrytaren inlett vinterns isbrytningssäsong på den svenska sidan av Bottenviken.

Motreaktion. Miljöorganisationer ställer bränsleindustrin mot väggen efter avslöjandet om sotet från 0,5-bränslena.

Coronaviruset. Swedish Club ger sina medlemmar en lista av råd inför anlöp till kinesiska hamnar. Råden är sammanställda av Shanghai P&I Services.

Ammoniakbatterier. Sjöfartskonsortiet ShipFC har fått tio miljoner euro i EU-bidrag för ett projekt där de ska utveckla ammoniakbatterier för installation ombord på supplyfartyget Viking Energy.
Årsrapport. Även om den totala godsmängden minskade, innebar 2019 för Göteborgs hamn rekordsiffror på containergods transporterat via järnväg och antalet passagerare på kryssningsfartygen som besökte staden.

Uppåt i Norrköping. Godsmängderna i Norrköpings hamn ökar, liksom antalet fartygsanlöp. Hamnen bygger också ut sin infrastruktur.

Uppsagt. Det avtal som Ålands föregående landskapsregering hade tecknat med ett konsortium om trafik på Föglölinjen med en laddhybrid har sagts upp av den nya landskapsregeringen.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50