tisdag 5 mars 2013
Ännu ett fartyg levererat. Inväntar två fartyg till innan sommaren och har dessutom skrivit en avsiktsförklaring om sex ytterligare produkttankers.

Asiatisk tillväxt. Stena startar en roro-linje mellan Sydkorea och Ryssland. Den asiatiska marknaden växer och lockar Göteborgskoncernen.

Problemfylld byggnation. Trots konkurs på det tyska varvet har Kustbevakningen fått det tredje av fyra kombinationsfartyg i serien KBV 031. Ett fartyg återstår att leverera senare i vår.

Tydlig profil. Samlar alla dotterbolag och alla olika varumärken under det övergripande namnet ShoreLink.

Tog in vatten. Ombord fanns 258 passagerare och 57 besättningsmedlemmar. Fartyget tvingas till hamn för inspektion.
Fler flaggskepp. Projekt för smartare sjötransporter och en säkrare sjöfart året runt för ökat EU-stöd.

Många inblandade. Myndigheternas utredning ska ge en bild av saneringsarbetet och hur man kan agera bättre nästa gång.

Ingen isbrytarstrejk. Arctia Shipping och Skeppsbefälsförbundet har nått samförstånd.

Tar en paus. Shell gör inga prospekteringsborrninbgar utanför Alaska under sommarsäsongen 2013 men överger inte sitt program i Arktis.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50