onsdag 4 augusti 2021
Vaccinering. WHO har beslutat att inkludera sjömän i de grupper som prioriteras för covid-19-vaccinering. Flera sjöfartsorganisationer välkomnar beslutet.
Försening. Wasalines bil- och passagerarfärja Aurora Botnia kommer att levereras i slutet av augusti.
Sjösättning. Det fjärde och sista fartyget i Thun Tankrs E-serie sjösattes nyligen i Leer, Tyskland.

Två till. Serien E-Flexer växer med ytterligare två ropax-fartyg som hyrs ut till Brittany Ferries.

Nummer tio. Stenas fartygsserie E-Flexer växer med ytterligare en enhet som hyrs ut till Kanada.

I hamn. Efter alla förseningar är nu Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerak färdigt och har fått godkända certifikat. I veckan kom fartyget till sin hemmahamn i Nya Varvet i Göteborg.

Fit for 55. Branschorganisationerna i Sverige och Finland förhåller sig positiva till EU:s klimatpaket men Rederierna i Finland undrar varför man inte beaktar vintersjöfartens utmaningar.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50