onsdag 13 oktober 2021
Nytt liv. Efter att ha genomgått en renovering på varvet i Nådendal har nu Wasalines tidigare färja Wasa Express lämnat Östersjön för sina nya ägare med trafik på Röda Havet. På vägen lastade fartyget 3000 kubik med sågade trävaror.
Charter. Tallink Grupp har tecknat ett nytt charteravtal för kryssningsfärjan Romantika. Fartyget ska bli boende vid FN:s klimatkonferens COP26 i Skottland i november. Det är den andra färjan som rederiet chartrar ut för mötet.
Teknik. En ny digital plattform ska göra det enklare för kunder till Göteborgs hamn att i realtid spåra sitt gods genom hela logistikkedjan.

Proposition. Regeringen vill att IMO, genom Världssjöfartsuniversitetet (WMU), ska kunna utfärda examina inom det maritima området i Sverige, och föreslår en ändring av lagen.
Expedition. Ostindiefararen Götheborgs Asien-expedition utökas och förlängs med ett år. Skälet är det stora intresset som expeditionen väckt.

Tjänst. Ökad psykisk ohälsa bland sjöfolk och deras anhöriga under pandemin har gett upphov till ett nytt samarbete för att kunna ge professionell psykologisk hjälp i hamnar.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50